24/06/2024 - 08:31

Dự thảo về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi, theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 109, Luật Đất đai năm 2024. Dự thảo này đang được lấy ý kiến rộng rãi. Để đóng góp ý kiến cho dự thảo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước truy cập vào trang dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTB&XH https://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=4917 và làm theo hướng dẫn.

Lớp dạy nghề trồng rau màu ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, trong đó có hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi.Ảnh: Phương Mai

Theo dự thảo, người lao động (NLĐ) có đất thu hồi bao gồm: NLĐ thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 109, Luật Đất đai năm 2024 (NLĐ có đất nông nghiệp thu hồi); NLĐ thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, Điều 109, Luật Đất đai năm 2024 (NLĐ có đất kinh doanh thu hồi). Dự thảo nêu rõ, NLĐ có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ trong 5 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi đất.

Dự thảo đưa ra các chính sách hỗ trợ NLĐ có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề. Đối với đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (NLĐ được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đối với người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh); NLĐ tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho 1 khóa học. Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định trên được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. NLĐ có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo 1 lần theo chính sách trên.

Theo dự thảo, NLĐ có đất thu hồi được hỗ trợ: tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch vụ việc làm; vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

NLĐ có đất nông nghiệp thu hồi, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được hỗ trợ theo quy định về chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với NLĐ thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và văn bản hướng dẫn.

NLĐ có đất kinh doanh thu hồi, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được hỗ trợ như NLĐ có đất nông nghiệp thu hồi. Kinh phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo dự thảo, NLĐ có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà NLĐ phải đóng góp theo quy định để NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với từng thị trường lao động. Lãi suất bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. NLĐ có đất thu hồi được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1 lần theo chính sách trên.

Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, cho biết: “Đây là những quy định thiết thực, hy vọng sẽ giúp NLĐ có đất thu hồi vượt qua khó khăn, ổn định đời sống”.

C.H

Chia sẻ bài viết