03/11/2018 - 16:00

Dư nợ cho vay của các TCTD tại Cần Thơ tăng

Hệ thống ngân hàng TP Cần Thơ hiện có 46 tổ chức tín dụng (TCTD) với 255 địa điểm có giao dịch ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi nhánh TP Cần Thơ, đến cuối tháng 10-2018, vốn huy động của các TCTD đạt khoảng 70.800 tỉ đồng, tăng 7,33% so với đầu năm, đáp ứng được 93,28% nguồn vốn cho vay. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 75.900 tỉ đồng, tăng 12,33% so với đầu năm. Nợ xấu là 1.700 tỉ đồng, chiếm 2,24% tổng dư nợ cho vay. Theo kế hoạch của NHNN chi nhánh thành phố, tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt từ 14% trở lên. Như vậy, so với kế hoạch mục tiêu thì tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Cần Thơ gần chạm ngưỡng. Trong đó, dư nợ cho vay trung dài hạn 34.100 tỉ đồng, chiếm 44,93% tổng dư nợ cho vay.

Tính theo khối TCTD, thì TCTD nhà nước chiếm 57,05%, tổ chức tín dụng ngoài nhà nước chiếm 42,95% thị phần cho vay. Theo nhận định của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, hầu hết dư nợ cho vay theo các chương trình tín dụng đều tăng. Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa 6,5%/năm; lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến đối với ngắn hạn từ 7,0% - 9,0%/năm; trung, dài hạn từ 9,0% - 11%/năm. Các TCTD trên địa bàn đã chấp hành các quy định về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại hối, bảo đảm hoạt động ngân hàng ổn định và an toàn. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ổn định, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, vốn huy động và dư nợ đều tăng so với tháng trước, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Để đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2018 và đảm bảo chất lượng tăng trưởng, kiểm soát dòng vốn ra thị trường, minh bạch hệ thống thông tin ngành ngân hàng, NHNN Chi nhánh thành phố đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng cường các giải pháp huy động vốn và mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng. Đồng thời tăng cường xử lý nợ xấu trong hệ thống để đảm bảo mục tiêu dưới mức 3% trên tổng dư nợ theo chỉ đạo của NHNN trung ương.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết