16/11/2014 - 17:29

ĐỒNG NAI: Xử lý triệt để nguồn rác thải y tế

Mỗi ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thải ra khoảng 8 tấn chất thải, trong đó có 1/4 số chất thải là rác thải y tế, cần được thu gom và xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời gian qua công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế, đặc biệt là rác thải lây nhiễm tại các bệnh viện vẫn chưa được chú ý xử lý triệt để.

Để thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để nguồn rác thải y tế lây nhiễm tại các bệnh viện tuyến huyện và thị xã Long Khánh, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi trên 36 tỉ đồng mỗi năm để xử lý nguồn rác thải y tế lây nhiễm. Kinh phí này được trích từ nguồn thu phí dịch vụ và bổ sung từ ngân sách của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 10 bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế. Trong số 10 bệnh viện, có 2 bệnh viện chưa có lò đốt chất thải y tế là bệnh viện huyện Tân Phú và Nhơn Trạch. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 2 bệnh viện trên sử dụng phương tiện chuyên dùng, mỗi ngày 2 lần vận chuyển rác thải y tế đến các bệnh viện lân cận ở Định Quán và Long Thành để xử lý triệt để chất thải lây nhiễm. Những bệnh viện còn lại phải thực hiện phương án thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dùng để đưa rác thải đến các lò đốt xử lý theo đúng quy chuẩn.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng chấp thuận để 10 bệnh viện thành lập các tổ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế, trong đó mỗi tổ có 3 thành viên bao gồm cả lái xe.

SỸ TUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết