29/04/2020 - 20:31

Đóng góp nhiều ý kiến về công tác cán bộ, công chức 

(CT)- Sáng 29-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các tờ trình chuẩn bị trình Bộ Chính trị. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ thành phố dự hội nghị. 

Tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố đến dự.

Tại hội nghị, Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Tờ trình về Đề án rà soát các chức danh chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và xây dựng Bảng danh mục chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở của Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị. Đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Tờ trình về việc xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị. Đóng góp dự thảo Tờ trình về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Các dự thảo tờ trình là những vấn đề lớn, quan trọng, có tính cấp bách và lâu dài đối với công tác cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới. Trong quý II, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định các vấn đề này.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết