22/03/2018 - 21:36

Đóng góp Dự thảo Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ 1930-2003 

(CT)- Sáng 22-3-2018, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp với Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn, Tổ biên soạn, Tổ tư liệu để góp ý Dự thảo Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ (1930-2003).

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ 1930-2003.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ 1930-2003.

Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị cuốn lịch sử cần cấu trúc 3 chương, trong mỗi chương có từng tiểu tiết cụ thể. Trong đó, Chương I giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1930-1954): cần làm rõ tình hình trước và sau thành lập Đảng có liên quan đến công tác văn phòng; nhiệm vụ, phương thức hoạt động, tham mưu của văn phòng; những khó khăn của văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả hoạt động văn phòng... Chương II giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1954-1975): Cần làm rõ thời kỳ này văn phòng làm gì; vai trò của văn phòng trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo chống chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh và chuẩn bị giải phóng miền Nam; đặc biệt là vai trò của văn phòng trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện các chiến dịch, sự kiện lớn. Chương III giai đoạn đất nước hòa bình (1976-2004): Cần làm rõ nhiệm vụ của văn phòng từng thời kỳ, trong đó thời kỳ sau giải phóng, thời kỳ bao cấp, thời kỳ đổi mới và hội nhập... Các ý kiến đề nghị qua mỗi chương cần đánh giá được sự năng động, sáng tạo, hy sinh, trung thành, tận tụy của cán bộ văn phòng từng thời kỳ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao và thống nhất với các ý kiến đóng góp tại cuộc họp. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo và các bộ phận được giao nhiệm vụ thực hiện cuốn Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ cần tiếp tục thu thập thông tin, tư liệu lịch sử chi tiết, cụ thể  và các hình ảnh liên quan để cuối năm 2018 hoàn thành dự thảo và dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành cuốn Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ (1930-2003).

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết