26/10/2009 - 07:44

Đồng chí Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Đắk Nông

Ngày 25-10, tại thị xã Gia Nghĩa, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và kết quả thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị sau gần 6 năm thành lập tỉnh, đồng chí Trương Tấn Sang đã biểu dương những cố gắng của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đắk Nông chủ động vượt qua nhiều khó khăn, đạt những thành tích đáng khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần người dân trong tỉnh không ngừng được nâng cao; kinh tế - xã hội ngày một phát triển, cơ sở hạ tầng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững...

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Đắk Nông trong những năm tới, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Đắk Nông cần ưu tiên các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn; làm tốt công tác quy hoạch đô thị Gia Nghĩa thành một đô thị sinh thái, mang bản sắc đô thị Tây Nguyên; chú trọng quy hoạch những vùng kinh tế về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và coi trọng phát triển kinh tế rừng. Việc phát triển kinh tế phải theo chiều sâu, tăng giá trị sản phẩm từ nông sản đến sản phẩm công nghiệp theo hướng tinh chế, tránh xuất khẩu nguyên liệu thô. Mặt khác, tỉnh cần có biện pháp khai thác, chế biến khoáng sản hiệu quả và tiết kiệm; thực hiện nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư trong, ngoài nước đến đầu tư khai thác nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng của địa phương. Đắk Nông cần làm tốt hơn nữa công tác định canh định cư; nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở... Đồng chí Trương Tấn Sang cũng ghi nhận một số kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông với Trung ương và Chính phủ về cơ chế, chính sách.

Trước đó, chiều 24-10, đồng chí Trương Tấn Sang đi thực tế và tìm hiểu tình hình thực hiện Dự án khai thác và chế biến bô-xít tại khu công nghiệp alumin Nhân Cơ- huyện ĐắkR’Lấp(Đắk Nông). Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư- Công ty cổ phần alumin Nhân Cơ thuộc Tập đoàn công nghiệp - than khoáng sản Việt Nam, khai thác chế biến bôxít phải đạt hiệu quả kinh tế gắn với bảo đảm môi trường chung quanh, đặc biệt là phải xử lý triệt để chất bùn thải. Mặt khác, chủ đầu tư phải làm tốt công tác đền bù, giải tỏa và tái định cư cho người dân trong vùng Dự án; và khi Dự án đi vào hoạt động phải ưu tiên tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động địa phương, đặc biệt là số lao động người dân tộc thiểu số...

TRẦN HỮU HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết