17/05/2010 - 08:52

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh

 

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa và tác động sâu sắc đối với toàn thể đảng bộ, quân, dân thành phố Cần Thơ. Nhân dịp Thành ủy Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ, về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động thời gian qua và một số vấn đề cần quan tâm thực hiện để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết:

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-CT/T.Ư về việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố và các cấp trực thuộc; xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo nội dung các chuyên đề từng năm một cách nghiêm túc. Qua học tập các chuyên đề, hằng năm, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội... đều tự liên hệ với thực tiễn bản thân và đề ra hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Năm 2009, có 271 tập thể và 2.915 cá nhân được biểu dương, 872 tập thể và 2.017 cá nhân được tặng bằng khen; 4.375 cá nhân được nhận “Huy hiệu Bác Hồ”... vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Người về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân... Riêng từ đầu năm 2010 đến nay, Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành đã chỉ đạo và tổ chức tuyên dương 986 chi bộ và 1.160 chi đoàn, chi hội, tổ hội các đoàn thể là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điều đáng mừng là nhiều gương điển hình ấy không chỉ tập trung trong các tổ chức chính trị xã hội, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mà còn xuất hiện trong nhiều tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư: đồng bào tôn giáo, dân tộc, trí thức, công nhân, nông dân...

* Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động đã tác động như thế nào đến đời sống chính trị - xã hội trên địa bàn, thưa đồng chí?

- Với những hiệu quả như tôi vừa nêu, có thể khẳng định rằng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động tích cực đến đời sống chính trị - xã hội trên địa bàn, trở thành một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Điều này thể hiện rõ nét ở các yếu tố: Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; những vi phạm đạo đức năm sau giảm hơn so với năm trước. Các cấp ủy quan tâm hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm, nêu cao tinh thần tự giác, tự phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục vi phạm của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết các cơ quan từ thành phố đến cơ sở đều quan tâm sửa đổi phong cách, lề lối làm việc theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm ở mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, từng bước nâng cao uy tín, sự tin tưởng và hài lòng của người dân đối với cán bộ công chức và các cơ quan công quyền.

Trong cộng đồng dân cư, việc lồng ghép thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “thực hiện nếp sống văn minh đô thị”... đã góp phần làm cho tình làng, nghĩa xóm càng thêm đoàn kết gắn bó. Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt khó, vượt nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng phát triển với nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả.

Những tác động tích cực của Cuộc vận động đã góp phần giúp 3 năm qua TP Cần Thơ liên tiếp đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng... Năm 2009, thành phố được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Chính phủ công nhận là đô thị loại I, xếp hạng nhất trong khối cụm thi đua 5 thành phố lớn...

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện Cuộc vận động, nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Một số Ban Chỉ đạo Cuộc vận động còn lúng túng trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến. Kết quả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và công chức chưa đồng đều, kết quả “làm theo” ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự rõ nét. Việc “sửa đổi lối làm việc” ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; ý thức rèn luyện đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao... cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

* Thưa đồng chí, Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo như thế nào để thời gian tới Cuộc vận động ngày càng nâng cao hiệu quả và đi vào chiều sâu?

- Để Cuộc vận động tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới, sâu sắc và thiết thực hơn, Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, là tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để duy trì và phát huy mạnh mẽ phong trào tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức ở mỗi vị trí công tác, vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị.

Thứ hai, là tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; xây dựng con người Cần Thơ: “Năng động, trí tuệ, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”, góp phần vun đắp nền tảng văn hóa và tinh thần, xây dựng xã hội của chúng ta ngày càng lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Thứ ba, là kịp thời phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những nơi làm chưa đúng, những tập thể cá nhân chưa gương mẫu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta noi theo. Đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành và phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam XHCN có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. Trong bối cảnh thành phố hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, là cơ sở quan trọng để phát huy sức mạnh to lớn trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố để thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH-HĐH thành phố, góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, phong trào tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân của thành phố sẽ ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

* Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THANH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết