15/09/2011 - 15:28

Đơn giản hóa thêm 100 thủ tục hành chính ngân hàng

Đây là các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 4 lĩnh vực gồm: tiền tệ; hoạt động ngoại hối; thành lập và hoạt động ngân hàng; hoạt động thanh toán. Bốn nội dung này nằm trong các Thông tư số 23, 24, 25, 26 vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành nhằm thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Như vậy, cùng với các TTHC đã thực hiện đơn giản hóa trước đó, đến thời điểm này, NHNN đã có 130 TTHC được đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 63%.

Theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) không phải xin phép NHNN một số việc như: đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng; thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán; bổ sung quy định xác nhận tình trạng hồ sơ đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần; bãi bỏ một số điều kiện thực hiện TTHC không cụ thể hoặc bãi bỏ quy định đối với một số loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ đối với các TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

Trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, hoạt động thanh toán, NHNN đã bổ sung các quy định về cách thức thực hiện, số bộ hồ sơ, thời gian giải quyết đối với thủ tục thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, thủ tục công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, thủ tục phát hành giấy tờ có giá dài hạn; bổ sung quy định đối với các thủ tục về quản lý vay, trả nợ nước ngoài, trong đó phân cấp quản lý, tăng thẩm quyền xử lý cho NHNN chi nhánh, không phân biệt loại hình doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khác.

Cùng đó, NHNN cũng quy định cụ thể thủ tục cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép, thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nỗ lực đơn giản hóa thêm gần 100 TTHC của NHNN là một bước đi quan trọng trong tiến trình cải tổ hoạt động của hệ thống ngân hàng.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết