24/10/2021 - 18:52

Đơn giản hóa các chỉ số đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ đầu năm 2020 đến hết tháng 9-2021.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), giải quyết TTHC cho người dân. 

Theo đó, thành phố hiện chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công. Toàn thành phố có 111 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trong đó 19 Bộ phận tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, 9 Bộ phận cấp huyện, 83 Bộ phận tại cấp xã và 8 Bộ phận tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn thành phố. Các cơ quan giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố hiện đã kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự, đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, đã triển khai đánh giá kết quả giải quyết TTHC trực tuyến. Hàng quý, thành phố đánh giá việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thông qua phần mềm đánh giá việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các chính sách hỗ trợ cho nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã hết hiệu lực từ ngày 10-5-2019, nhưng đến nay vẫn chưa có chính sách mới thay thế. Việc tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn một số hạn chế do yêu cầu tính toán các chỉ số phức tạp, Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa hoàn chỉnh.

UBND thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Cục Kiểm soát TTHC xem xét, điều chỉnh, đơn giản hóa các chỉ số đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để người dân, doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng đánh giá.

Tin, ảnh: DÂN AN

 

Chia sẻ bài viết