04/07/2018 - 15:57

Đổi mới giáo dục chính trị 

5 năm (2013-2018) thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” (Đề án), lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của LLVT thành phố về mọi mặt, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công tác giáo dục chính trị đạt hiệu quả đã giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Ninh Kiều luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong ảnh: Dân quân tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ.

4 năm qua, Đại úy Nguyễn Hải Đăng, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ninh Kiều phụ trách công tác giảng dạy chính trị cho lực lượng Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, Tự vệ cơ quan… Để tạo sự hấp dẫn trong bài giảng, anh thường xuyên cập nhật những thông tin thời sự trong và ngoài nước, sử dụng nhiều hình ảnh tư liệu, giáo án điện tử… Theo anh Đăng, trước đây, công tác giảng dạy chính trị theo phương pháp đọc - chép, hiệu quả chưa cao vì chiến sĩ không thể tập trung, chưa hình dung được bài học… Những bài giảng có sử dụng nhiều hình ảnh minh họa đã giúp chiến sĩ dễ dàng tiếp thu, không cảm thấy nhàm chán. Bên cạnh đó, cán bộ giảng dạy chính trị được phân công một vài chuyên đề cụ thể nên có thời gian đầu tư, nghiên cứu, bổ sung nội dung bài giảng.

Theo Trung tá Hồ Quyết Thống, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Ninh Kiều, cơ quan chính trị đã tham mưu Ban CHQS quận đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Qua đó, đưa vào giảng dạy những nội dung phù hợp với trình độ của từng đối tượng, chú trọng tính trực quan cũng như giới thiệu được hoạt động của LLVT quận, LLVT thành phố. Trung tá Hồ Quyết Thống cho biết: “Chúng tôi đầu tư 250 triệu đồng để sửa chữa nhà truyền thống, sưu tầm ảnh tư liệu,... góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Các đối tượng đều nhận thức được vai trò trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng địa phương”.

Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Quân sự (QS) thành phố đổi mới, nâng cao chương trình, nội dung giáo dục chính trị theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển. Trên cơ sở đảm bảo quán triệt đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc những vấn đề cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... nhà trường đưa vào chương trình giảng dạy những nội dung: chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng; các chuyên đề về pháp luật mới ban hành, được sửa đổi bổ sung; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận; tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu 9, LLVT thành phố...

Trường QS thành phố cũng quan tâm giáo dục truyền thống của nhà trường, tình hình kinh tế - xã hội địa phương hằng năm, hằng tháng. Ban Giám hiệu trường đã chỉ đạo Ban Chính trị, Khoa Giáo viên nghiên cứu, biên soạn thành tài liệu lồng ghép vào các nội dung theo quy định chung và tổ chức thông qua trong Ban Giám hiệu. Tùy từng thời điểm khác nhau, Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường chủ động giao cho cán bộ giảng dạy chính trị xác định thời gian bài giảng phù hợp, trong đó coi trọng định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động phải sát với chức trách, nhiệm vụ, vai trò từng cán bộ, chiến sĩ trên thực tế. “So với trước khi có Đề án, nội dung giáo dục chính trị do đơn vị xác định được thực hiện cơ bản, mang tính mở rộng, biên soạn thành tài liệu, bài giảng thống nhất trong nhà trường. Vì vậy cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về truyền thống, tự hào dân tộc, tình hình kinh tế chính trị, xã hội…” – Thượng tá Huỳnh Văn Khương, Chủ nhiệm Chính trị Trường QS thành phố cho biết.

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình; hình thức, phương pháp và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị theo yêu cầu của Đề án. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; phát huy vai trò chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án. Bám sát tình hình thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật và tổng hợp các vấn đề về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn để biên soạn thành tài liệu giáo dục chính trị. Đồng thời bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị. Trong đó động viên cán bộ giảng dạy chính trị tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập, tu dưỡng rèn luyện; không ngừng hoàn thiện về nhân cách; rèn luyện bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng trước khó khăn, thử thách và không mơ hồ, mất cảnh giác với các âm mưu và luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù… Qua đó góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền và định hướng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và phối hợp tuyên truyền ra nhân dân trước các sự kiện chính trị, các tình huống phức tạp nảy sinh trong hoạt động thực tiễn.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết