30/06/2012 - 18:41

Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính để phát triển khoa học và công nghệ

Theo Bộ Tài chính, đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ đã đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước (tương đương 0,5 – 0,6% GDP) và đạt tốc độ tăng chi bình quân là 19% trong giai đoạn 2007 – 2011, tương đương với tốc độ tăng tổng chi ngân sách nhà nước. Đến nay, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn lực chủ đạo, chiếm tới 65 – 70% tổng đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Cùng với ngân sách nhà nước, việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi về tài chính khuyến khích phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp, đã thu hút được các nguồn lực đáng kể cho phát triển khoa học và công nghệ. Qua đó, giảm áp lực đối với ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để tập trung nguồn lực ngân sách nhà nước cho phát triển các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách khác. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ đến nay đã chiếm khoảng 30 – 35% trong đầu tư toàn xã hội cho phát triển khoa học và công nghệ.

Việc đổi mới các cơ chế, chính sách về tài chính cũng đã góp phần củng cố hạ tầng khoa học và công nghệ quốc gia. Cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ đã được tăng cường, nhiều công trình có khả năng ứng dụng và phát huy hiệu quả cao trên thực tiễn. 17 phòng thí nghiệm trọng điểm đã được tổ chức tuyển chọn và xây dựng, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.153 tỉ đồng, trong đó, 14 phòng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với số vốn thực hiện là 856,5 tỉ đồng; đầu tư xây dựng 2 khu công nghệ cao Hòa Lạc và thành phố Hồ Chí Minh…

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết