24/06/2020 - 09:41

Dốc toàn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, các tiêu chí NTM luôn được xã Định Môn, huyện Thới Lai giữ vững và nâng cao. Trên cơ sở đó, địa phương đang dồn sức để về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Xã Định Môn triển khai giặm vá, sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp, hư hỏng trên địa bàn. 

Nâng chất các tiêu chí

Ngay sau khi được công nhận danh hiệu xã NTM, Ðịnh Môn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao đời sống nhân dân, trọng tâm là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và khai thác hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Hằng năm, diện tích cải tạo vườn kém hiệu quả đều tăng dần, nông dân thường xuyên được tập huấn, triển khai kỹ thuật sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ. Xã có 1 hợp tác xã trồng rau Ðồng Tiến đang trong quá trình đăng ký sản phẩm theo chuẩn VietGAP và 27 tổ hợp tác sản xuất. Thu nhập bình quân đối với trồng lúa khoảng 101 triệu đồng/ha và 420 triệu đồng/ha đối với vườn cây ăn trái, hoa màu.

Hệ thống giao thông đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa theo kế hoạch với sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, mạnh thường quân và doanh nghiệp. Ðến nay, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã được tưới và tiêu nước chủ động. Ðịnh Môn có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Trường Tiểu học Ðịnh Môn 2 đã nâng cấp và đầu tư trang thiết bị chuẩn bị công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn của xã là 100%...

Qua hơn 2 năm về đích NTM, diện mạo vùng quê Ðịnh Môn đã có thêm nhiều thay đổi, đời sống của nhân dân được nâng lên, tinh thần người dân phấn khởi, tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Ðảng.

Ông Ðặng Văn Vọng ở ấp Ðịnh Khánh B, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, chia sẻ: “Từ khi đạt chuẩn xã NTM, bà con xã nhà thay đổi nếp sống. Nếu như trước đây, mọi người ít quan tâm nhiều đến cảnh quan môi trường, thì nay có ý thức  dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, thu gom rác để đúng nơi quy định, làm hàng rào cây xanh… Trong sản xuất, thay vì làm ăn riêng lẻ, bây giờ có tổ hợp tác, còn được cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật; cùng với đó là chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, bà con rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động”.

Quyết tâm về đích NTM nâng cao

Năm 2020, huyện Thới Lai đăng ký ra mắt xã NTM nâng cao Trường Thành và phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao Ðịnh Môn. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, cho biết: Mục tiêu của xây dựng NTM nâng cao là nâng cao chất lượng, phát huy tính bền vững của các tiêu chí, tạo động lực thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển. Ðây là điều không dễ dàng nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, địa phương sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ðến thời điểm này, Ðịnh Môn đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố là thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế (chỉ tiêu bảo hiểm xã hội).

Ðể hoàn thành các tiêu chí theo chuẩn NTM nâng cao, xã Ðịnh Môn xây dựng lộ trình và đề ra giải pháp cho từng tiêu chí. Cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 45,9 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2020 phải đạt từ 55 triệu đồng/người/năm. Hiện, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân sản xuất cây, con giống mà thị trường có nhu cầu sử dụng, tăng giá trị sản phẩm. Ðồng thời, phối hợp ngành chuyên môn, nhà khoa học chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc, chuyển đổi giống theo chương trình công nghệ cao. Xã tiến hành rà soát quy hoạch sản xuất, vận động bà con sản xuất tập thể theo hướng VietGAP giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận đầu ra, ổn định tiêu thụ. Ðối với tiêu chí tổ chức sản xuất, trên địa bàn xã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả: hợp tác xã trồng rau, tổ hợp tác sản xuất lúa giống, tổ hợp tác trồng nhãn Ido… Xã tập trung vào các đầu mối này, trước tiên trong năm nay hoàn thành chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP cho hợp tác xã trồng rau Ðồng Tiến, tiếp đó là tổ hợp tác trồng nhãn Ido.

Hiện nay, chỉ tiêu phổ cập giáo dục  THCS của xã chỉ đạt mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, trong khi yêu cầu của NTM nâng cao là mức độ 3. Ngay từ đầu năm, xã đã phối hợp với ngành giáo dục và Trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp phổ cập, đảm bảo đến cuối năm đạt mục tiêu đề ra. Ðể đạt tỷ lệ 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào cuối năm 2020, xã phối hợp với ngành bảo hiểm y tế huyện rà soát các hộ dân có bảo hiểm hết hạn, vận động tái tục; đặc biệt, rà soát tìm ra các hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế để vận động tham gia…

Cùng với xây dựng các tiêu chí đạt theo chuẩn NTM nâng cao, Ðịnh Môn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Ðịnh Môn, cho biết: Xã thường xuyên ra quân xây dựng cảnh quan môi trường và giặm vá các tuyến lộ hư hỏng trên địa bàn. Vừa qua, xã tiến hành trồng 1.000 cây quỳnh anh dọc theo một số tuyến đường. Ðồng thời, vận động bà con dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, tạo diện mạo khang trang cho xã nhà…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết