14/07/2012 - 17:33

Đoàn đại biểu Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh làm việc tại Hoa Kỳ

Sáng 14-7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 504 dẫn đầu, bắt đầu chuyến công tác tại Hoa Kỳ, từ ngày 14 đến 24-7.

Trong thời gian công tác tại Hòa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn sẽ trao đổi với đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động và một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ; làm việc với một số cơ quan Liên Hiệp Quốc (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Trung tâm hành động Mìn Liên Hiệp Quốc UNMAS, Quỹ trẻ em Liên Hiệp Quốc UNICEF, Văn phòng Các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc DPKO); thăm một số đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ, huấn luyện rà phá mìn-Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Đoàn nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết