02/12/2008 - 09:47

Điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 1-12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, điều chuyển từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường: nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất; các hồ sơ, tài liệu từ ngày 1-1-2006 đến hết ngày 30-11-2008 bằng văn bản và dữ liệu số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất.

Tổ chức làm công tác định giá đất, cán bộ, công chức làm công tác định giá đất thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính.

Trong quá trình điều chuyển, phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất ở các cấp.

MINH PHƯƠNG (Chinhphu.vn)

Chia sẻ bài viết