05/07/2011 - 10:43

Điều chỉnh thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

(TTXVN)- Kể từ ngày 15-8-2011, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, đã qua sử dụng, có dung tích dưới 1.000 cc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu 3.500 USD; xe từ 1.000 cc đến dưới 1.500 cc chịu mức thuế 8.000 USD. Đó là nội dung trong Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29-6 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Cũng theo Quyết định này, ô tô từ 10 đến 15 chỗ ngồi, kể cả ghế lái xe (đã qua sử dụng) từ 2.000 cc trở xuống chịu mức thuế 9.500 USD; xe trên 2.000 cc đến 3.000 cc chịu mức thuế 13.000 USD và xe trên 3.000 cc sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu 17.000 USD.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế trong từng thời kỳ, ban hành Quyết định điều chỉnh tăng, hoặc giảm trong phạm vi 20% mức thuế trên, nhưng không vượt quá mức trần theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát và điều tiết tiêu dùng, ngăn ngừa hiện tượng lợi dụng để gian lận thương mại. Trường hợp cần điều chỉnh trên 20% thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chia sẻ bài viết