29/09/2021 - 14:39

Điều chỉnh quy định về đăng kiểm ô tô 

Từ ngày 1-10-2021, đăng kiểm ô tô được áp dụng theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quy định này áp dụng đối với ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô (gọi chung là xe cơ giới) và không áp dụng đối với xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Hoạt động đăng kiểm xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: KIM XUÂN

So với Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hiện hành thì chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải (loại không cải tạo, sản xuất đến 5 năm) được điều chỉnh từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 6 tháng lên 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo. 

Về quy định khi xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới, chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 2 năm, tính từ năm sản xuất. Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ). Việc lập hồ sơ phương tiện được thực hiện khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông (trường hợp kiểm định lần đầu để cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày thì không lập hồ sơ phương tiện).

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định trách nhiệm của chủ xe: chịu trách nhiệm duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định; không được thuê, mượn tổng thành, linh kiện xe cơ giới nhằm mục đích đối phó để đạt yêu cầu khi đi kiểm định; chịu trách nhiệm cung cấp, khai báo chính xác các thông tin có liên quan tới nội dung kiểm định, thông tin hành chính, thông số kỹ thuật của xe cơ giới kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các đơn vị đăng kiểm; bảo quản giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định; nộp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định khi có thông báo thu hồi của đơn vị đăng kiểm...

H.Y

Chia sẻ bài viết