09/04/2008 - 09:47

Đến 2010, công chức Việt Nam sẽ làm việc dựa trên văn bản điện tử, môi trường mạng

Ngày 8-4 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tham vấn về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam với sự có mặt của nhiều nhà quản lý CNTT của một số Bộ, ngành trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý về tầm nhìn, định hướng phát triển và lộ trình thực hiện chương trình “Ứng dụng CNTT cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam”.

Đến nay, mật độ sử dụng Internet trong toàn dân của Việt Nam là 22%, ứng dụng CNTT rộng rãi nhưng chủ yếu là các ứng dụng nhỏ, độc lập, đa số công chức đã sử dụng máy vi tính và Internet. Tuy nhiên, Chính phủ điện tử của Việt Nam mới ở mức hiện diện (mức thấp nhất). Từ năm 2008 đến 2010, Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình ứng dụng CNTT cơ quan nhà nước với các hoạt động nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; cung cấp dịch vụ hành chính công, phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và phát triển nguồn nhân lực CNTT; phấn đấu đến 2015, Chính phủ điện tử sẽ cung cấp các dịch vụ hành chính công cơ bản trực tuyến như đăng ký, cấp phép, thanh toán qua mạng; cơ bản tích hợp các hệ thống, cơ sở dữ liệu. Chương trình “Ứng dụng CNTT cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam” đưa ra mục tiêu vào năm 2010, công chức sẽ chuyển dần thói quen làm việc dựa trên công văn, tài liệu giấy, môi trường không nối mạng sang phong cách làm việc dựa trên văn bản điện tử, môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp khẳng định, sẽ rà soát lại mục tiêu của đề án để đưa ra mục tiêu phù hợp nhất. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tập trung đào tập nguồn nhân lực bậc cao, phát triển mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường chức năng phối hợp giữa các Bộ, ngành, phát huy xã hội hóa trong việc triển khai ứng dụng CNTT.

THÚY NGA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết