27/01/2021 - 20:12

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng

Đề xuất các giải pháp để phát triển đất nước trong giai đoạn tới 

Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Ðoàn Chủ tịch điều hành Ðại hội. 

(TTXVN) - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27-1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, điều hành phiên thảo luận.

Phiên họp sáng đã có 12 đại biểu tham luận. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Ðồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tham luận về vấn đề “Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Ðồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham luận về vấn đề “Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Ðồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao tham luận về vấn đề “Phát huy phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham luận về vấn đề “Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Ðồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham luận về vấn đề “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế  và giao dịch quốc tế”.

Ðồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham luận về vấn đề “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Ðảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân”.

Ðồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về vấn đề “Phát triển kinh tế tri thức - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ðồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương tham luận về vấn đề “Ðối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới".

Ðồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tham luận về vấn đề “Phát triển nông nghiệp đa dạng ở tỉnh Bắc Giang dựa trên điều kiện đặc thù của vùng trung du- miền núi”.

Ðồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo tham luận về vấn đề “Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025”.

Ðồng chí Trần Ðức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Lâm Ðồng trình bày tham luận  về vấn đề “Tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu của tỉnh Lâm Ðồng”.

Các đại biểu dự phiên họp chiều 27-1.

Buổi chiều, đại diện các Ðảng bộ của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thảo luận về các Văn kiện Ðại hội, tập trung vào vấn đề phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn, xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021-2030...

Ðồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham luận về vấn đề “Ðổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận về vấn đề “Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế”.

Ðồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Tháp tham luận về vấn đề “Phát huy nội lực và sức sáng tạo, Ðồng Tháp chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường”.

Ðồng chí Nguyễn Ðình Khang, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tham luận về vấn đề “Ðổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.

Ðồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham luận về vấn đề “Xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021-2030”...

QUỲNH HOA

Chia sẻ bài viết