12/05/2012 - 21:11

Đẩy mạnh ứng dụng GAP trong sản xuất trồng trọt

(CT)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Chỉ thị số 1311/CT-BNN-TT về việc đẩy mạnh ứng dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất trồng trọt gửi UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, để góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông sản và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho nông dân và doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT định hướng áp dụng GAP trong sản xuất trồng trọt với 2 cấp độ: Cấp độ tối thiểu bắt buộc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và sản phẩm trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Cấp độ khuyến khích áp dụng đầy đủ các chỉ tiêu của GAP. Chẳng hạn, áp dụng GlobalGAP đối với các sản phẩm đặc thù, có giá trị kinh tế cao, hợp đồng bao tiêu chắc chắn và yêu cầu phải đạt chứng nhận GlobalGAP; áp dụng VietGAP trên sản phẩm rau, quả, chè, lúa gạo tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu và từng bước nâng cấp VietGAP để được thừa nhận trên thị trường quốc tế. Các loại GAP khác (4C, UTZ Certified, Rain Forest...) chủ yếu áp dụng cho các cây công nghiệp xuất khẩu như chè, cà phê, ca cao, hồ tiêu...

Với định hướng trên, thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cơ sở sản xuất đã có hợp đồng tiêu thụ yêu cầu sản phẩm chứng nhận VietGAP hoặc GAP khác tiếp tục tổ chức sản xuất để tạo ra những sản phẩm phù hợp với hợp đồng và thị trường tiêu thụ. Những cơ sở đã và đang thực hiện VietGAP hoặc GAP khác nhưng chưa có thị trường hoặc khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, nông dân sẽ được hỗ trợ để tiếp tục duy trì sản xuất, không để nông dân quay về với cách làm cũ... Đối với những cơ sở chưa áp dụng GAP trong sản xuất trồng trọt, cần tổ chức sản xuất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo hướng VietGAP...

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết