18/10/2011 - 09:24

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng

(CT) - Ngày 13-10-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Công văn số 3123/BTTTT - CBC triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng (TCM). Qua đó, nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh, giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh TCM đến sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em.

Bộ TT&TT yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho báo, đài và các cơ quan liên quan; yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình, tin, bài, phóng sự,... để thông tin tuyên truyền rộng rãi về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM. Bên cạnh đó, tăng cường thời lượng, số lượng, chuyên trang, chuyên mục, thông điệp về phòng chống dịch bệnh, chuyển tải kịp thời tới đông đảo cộng đồng dân cư trên phạm vi cả nước. Bộ TT&TT đề nghị báo chí cần tích cực tuyên truyền, phát hiện và nêu gương những cá nhân, tập thể, địa phương, gia đình,... chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và có thành tích trong công tác quản lý, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TCM.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết