17/07/2019 - 08:00

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, kịp thời khắc phục, xử lý những trường hợp sai phạm

Tinh giản biên chế 41.515 người, đã giảm 6,75% so với số giao năm 2015

(CT)- Đó ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ, do Bộ Nội vụ tổ chức vào ngày 16-7.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân lưu ý, từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thẩm định biên chế công chức, viên chức để trình Chính phủ phê duyệt, giao biên chế năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, kịp thời khắc phục, xử lý các trường hợp sai phạm theo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo các địa phương cần quan tâm chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, hạn chót là cuối tháng 8-2019 phải hoàn thành; tiếp tục triển khai Đề án văn hóa công vụ, phù hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện khi đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử...

6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Kết quả, các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp. Hiện nay, có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Chính phủ cũng đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, theo đó tất cả 95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến cuối tháng 6-2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người, đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015 (chỉ tính biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý). Đến nay, có 54/63 tỉnh, thành thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết