23/01/2010 - 09:09

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TP CẦN THƠ LẦN THỨ I - NĂM 2010:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số TP Cần Thơ dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc ra mắt tại Đại hội. Ảnh: QUỒC TRƯỞNG

(CT)- Ngày 22-1-2010, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I - năm 2010 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Hàm Bộ trưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện; các cán bộ lão thành cách mạng và 351 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn thành phố... tham dự Đại hội.

Cần Thơ hiện có 39.241 đồng bào các DTTS, chiếm 3,3% dân số toàn thành phố. Trong các thời kỳ cách mạng, đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố luôn đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng bào các DTTS đã đóng góp sức người, của cải cho sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong TP Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào các DTTS. Đi đôi với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp bà con từng bước thay đổi tập quán trong lao động sản xuất. Các cấp, các ngành đã có nhiều biện pháp hỗ trợ vốn, giúp đỡ thiết thực, giúp nhiều hộ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thành phố đầu tư 28 tỉ đồng thực hiện Chương trình 135 xây dựng sửa chữa cầu, đường, trường học, trạm y tế... Chương trình 134 của Chính phủ được triển khai hiệu quả, đã hỗ trợ xây dựng 2.711 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer và giúp 2.528 hộ có nước sạch sinh hoạt. Ngoài ra, thành phố còn xây dựng 621 căn nhà tình thương, giải quyết 42 hộ vào khu dân cư vượt lũ, lắp điện kế miễn phí cho 321 hộ... Các phong trào học tập nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường... trong đồng bào các DTTS không ngừng được quan tâm và thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào các DTTS được giữ vững. Số lượng đồng bào các DTTS tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ngày càng nhiều, trong đó có không ít đồng bào DTTS trở thành cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp...

Đại hội đã xác định mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là: Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào các DTTS, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn khoảng 25%, phấn đấu không còn hộ dân tộc Hoa và gia đình chính sách là người DTTS nghèo, trên 95% hộ dân tộc có điện sinh hoạt, trên 90% hộ sử dụng nước sạch, cơ bản không còn nhà tạm bợ. Đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn dưới 10%; có 98% hộ đồng bào các DTTS có điện sinh hoạt và sử dụng nước sạch. Tiếp tục nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào. Xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố hệ thống chính trị ở các xã, phường, thị trấn vùng có đông đồng bào các DTTS sinh sống đạt trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Song Sơn biểu dương những đóng góp đáng trân trọng của đồng bào các DTTS thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp của thành phố cần tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch phát triển KT-XH của chính quyền, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc đến năm 2020 mà Đại hội đã đề ra. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, tăng cường đầu tư cho vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và cơ quan làm công tác dân tộc; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ các DTTS ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị đồng bào các DTTS hãy phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; ra sức thi đua, lao động sản xuất để thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng bằng sức lao động và tinh thần sáng tạo của chính mình; luôn nâng cao cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên cũng đề nghị hệ thống chính trị và toàn xã hội cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác dân tộc, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, công tác dân tộc. Đồng chí cũng kêu gọi đồng bào các DTTS trong thành phố hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, giữ gìn bản sắc, chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra, nhằm xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng phát triển toàn diện, bền vững...

Đại hội đã cử 8 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS TP Cần Thơ tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc. Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 76 tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố.

THANH THY

Chia sẻ bài viết