15/05/2014 - 21:56

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

ĐẨY MẠNH HƠN NỮA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

* Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng, Quận ủy Cái Răng và Huyện ủy Thới Lai tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu
* Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo công dâng Bác

 Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 (2011-2014) được Thành ủy tuyên dương và UBND thành phố tặng Bằng khen. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Ngày 15-5-2014, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị - tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03). Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và 124 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014) đến dự.

3 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong thành phố đã triển khai Chỉ thị 03 đến tất cả cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - xem đây là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xuất hiện nhiều mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, như: Mô hình “Xây dựng chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”; mô hình tổ chức diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân”; mô hình “Tổ nhà trọ an toàn và văn minh”; mô hình “Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà”; thi đua “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, …Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, công tác xây dựng Đảng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị Thành ủy đã tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 42 tập thể, 82 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 (2011-2014).

 Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy (bìa trái) tặng giấy khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại quận Cái Răng. Ảnh: THÁI AN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 (2011-2014). Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục tuyên truyền và phát động mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên thành phố cần gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hố Chí Minh với việc khắc phục khuyết điểm theo NQTW4…

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ, Huyện ủy Thới Lai và Quận ủy Cái Răng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03 CT/TW), 100% cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã triển khai, quán triệt chỉ thị cho 100% đảng viên. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, chú trọng việc đăng ký “làm theo” trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức được nâng lên, có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Từng cán bộ, đảng viên ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị; tận tụy, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương 21 tập thể và 254 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai, qua học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức có sự chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm với công việc được nâng lên, tinh thần rèn luyện đạo đức, lối sống, sự gương mẫu thể hiện rõ nét; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu được thực hiện tốt; các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị được hoàn thành, góp phần vào xây dựng Đảng, chính quyền… 3 năm qua, tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, như: Mô hình giữ gìn an ninh trật tự thông qua xây dựng đội dân phòng, cổng rào an ninh trật tự; mô hình thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế hộ gia đình; mô hình vườn - ao - chuồng…

Dịp này, Huyện ủy Thới Lai tuyên dương 101 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; đồng thời, tổ chức trao 15 Huy hiệu 50, 40, và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Ảnh: PHẠM TRUNG

3 năm qua, việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trong quận Cái Răng thực hiện tốt. Các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình “làm theo” mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã vận động Quỹ Vì Người nghèo được hơn 2,7 tỉ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, xây dựng và sửa chữa 345 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 10 tỉ đồng; Hội Cựu chiến binh quận có phong trào vận động rước ảnh Bác về treo trang trọng trong hộ gia đình, kết quả, số hộ rước ảnh Bác đạt tỷ lệ hơn 99%; Quận đoàn Cái Răng có mô hình tăng cường hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho trên 7.500 đoàn viên thanh niên (ĐVNT); Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động hùn vốn và các hoạt động tín dụng; Hội Chữ Thập đỏ với phong trào vận động hiến máu nhân đạo, kết quả, thu về hơn 3.235 đơn vị máu và có 59 địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ thường xuyên…

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng cho 124 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, Quận ủy Cái Răng trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên cao tuổi đảng; trong đó, có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, tại tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức lễ báo công dâng Bác và tuyên dương 23 đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm qua, ĐVTN đã thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Công tác huấn luyện hàng năm điều đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80-85 % khá giỏi. Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy tuổi trẻ, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và “Thanh niên Quân đội học tập làm theo lời Bác”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố đã xung kích, sáng tạo tham gia vì cuộc sống cộng đồng với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa…

* Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15-5-2014, Quận ủy Ninh Kiều long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 90 đảng viên thuộc Đảng bộ quận. Trong đó, có 25 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 23 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết