10/06/2009 - 09:20

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

* Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở ngoài nước

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trưởng và Phó BCĐ CVĐ cấp tỉnh, thành ủy của 15 tỉnh, thành: Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và bắc miền Trung đã báo cáo tình hình và kết quả 2 năm triển khai Cuộc vận động ở địa phương. Kết quả bước đầu với những cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm và hạn chế trong 2 năm triển khai Cuộc vận động được các địa phương trao đổi, thảo luận một cách thẳng thắn, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, thay mặt BCĐ Trung ương CVĐ, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong triển khai CVĐ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần làm chuyển biến về hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân. Qua thực hiện Cuộc vận động, đa số cán bộ đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý nghĩa quan trọng của Cuộc vận động đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp đổi mới. Việc “làm theo” có chuyển biến quan trọng, kết quả rõ hơn trong hành động...

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Thời gian tới, các địa phương cần tổ chức tốt việc triển khai việc học tập chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, việc học tập gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của CVĐ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, nâng cao chất lượng toàn diện CVĐ, coi đó là một biện pháp quan trọng, tạo nên sự thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2009 và các năm tiếp theo.

* Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở ngoài nước tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác ở ngoài nước; tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngoài nước năm 2009 vào trung tuần tháng 6.

Cùng việc tổ chức Lễ phát động, Ban chỉ đạo cũng chuẩn bị tổ chức “Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngoài nước” tại 3 khu vực: Châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương; Châu Mỹ La-tinh; tiến tới bình chọn 5 tấm gương tiêu biểu xuất sắc đại diện cho khối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham dự hội nghị toàn quốc tổ chức tại Hà Nội vào dịp 3-2-2010.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết