03/01/2009 - 09:26

Đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng trong xã hội

* Qui định mới về lãi suất tiền gửi ngoại tệ vượt dự trữ bắt buộc

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai các biện pháp tăng cường công tác tín dụng kịp thời đáp ứng các nhu cầu trong xã hội. Theo đó, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong nước để chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra theo Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 09-10-2008 của Thống đốc NHNN về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD; thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn; điều chỉnh cơ cấu và kỳ hạn nguồn vốn huy động phù hợp với cơ cấu và kỳ hạn tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh; đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi trả tiền gửi, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009; thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất, dự trữ, kinh doanh hàng hóa để đáp ứng yêu cầu của thị trường trước và trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Trong điều kiện doanh nghiệp, hộ sản xuất đang gặp khó khăn về sản xuất, kinh doanh, cần mở rộng tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật; áp dụng lãi suất cho vay hợp lý ; xử lý kịp thời các vướng mắc về nợ vay và tiếp cận tín dụng của khách hàng; đánh giá tình hình hoạt động tín dụng năm 2008 để thực hiện phương án thích hợp về quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng tín dụng năm 2009, phù hợp với khả năng và cơ cấu vốn huy động, theo định hướng và mục tiêu tăng trưởng tín dụng của NHNN Việt Nam về tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong năm 2009; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Các TCTD cần xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình tín dụng cụ thể ngay từ đầu năm 2009, bố trí vốn và áp dụng lãi suất hợp lý theo chính sách ưu tiên khách hàng của mình đối với nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu trong nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Cho vay mua lúa, gạo và các chương trình tín dụng khác theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bố trí đủ vốn để giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký kết đối với các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, các dự án được đầu tư theo chủ trương kích cầu đầu tư của Chính phủ.

* Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số: 3281/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng (TCTD) và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN thay thế cho các mức lãi suất quy định tại Điều 3 Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20-7-2004 và quy định tại Quyết định số 667/2003/QĐ-NHNN ngày 26-6-2003 của Thống đốc NHNN.

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2009, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ gửi tại NHNN của các TCTD là 0,5%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại NHNN.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá giao dịch giữa đồng Việt Nam và đô-la Mỹ vẫn tiếp tục bám sát mức trần cho phép kể từ khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh nâng tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) và đô-la Mỹ (USD) bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Vào ngày 25-12 tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng đã tăng lên 3% , ở mức 16.989 đồng/USD . Mức trần của tỷ giá trên thị trường đã lên đến 17.498. Tuy nhiên, tỷ giá trên thị trường vào đầu năm 2009 đã thấp xuống chút ít. Ngày 2-1-2009, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng là 16.975 đồng/USD, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại là 17.400- 17.486 đồng/USD (giá mua và giá bán)

NHNN cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong nước để chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết