04/01/2012 - 10:13

HIỆP HỘI CÀ PHÊ CA CAO VIỆT NAM

Dành 50% Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng cà phê để hỗ trợ tái canh

Theo tin từ Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa), Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng cà phê Việt Nam đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, kế hoạch dự kiến thu chi của Quỹ niên vụ 2012- 2013 và nguyên tắc chi Quỹ: 50% quỹ phục vụ cho tái canh, 30% chi cho hỗ trợ lãi suất tạm trữ, 10% cho nâng cao chất lượng, 10% hỗ trợ xúc tiến thương mại và nhãn hiệu.

Do đã vào niên vụ cà phê 2011- 2012, các doanh nghiệp cà phê đã ký kết hợp đồng xuất khẩu cà phê và để hoàn thiện các thủ tục thu phí, Hội đồng Quản lý Quỹ đã thống nhất sẽ thu phí kể từ ngày 1-10-2012 niên vụ 2012- 2013 thay cho ngày 1-1-2012 như dự kiến trước đây. Theo Vicofa, các thành viên Vicofa đã nhất trí thu phí 2 USD/tấn cà phê cho từng chuyến hàng thông quan đối với hội viên trong Hiệp hội để thành lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cà phê.

Việc thành lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cà phê nhằm ổn định và đẩy mạnh sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng cà phê, hạn chế rủi ro trong xuất khẩu cà phê, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và thông tin thị trường.

LIÊN PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết