23/01/2021 - 08:32

Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố đạt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020

(CT)- Ngày 22-1, Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đảng viên Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố tham dự.

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố tập trung thực hiện đạt 11/11 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; kết nạp 1 đảng viên và hoàn tất hồ sơ xác minh lý lịch kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú… Thường trực HĐND thành phố tổ chức 5 kỳ họp và chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố và thực hiện tốt việc tiếp công dân nơi ứng cử theo luật định. Trong năm, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tổ chức 16 đợt giám sát, khảo sát; làm việc với 155 lượt cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua giám sát đã kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.

Năm 2021, Nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố đề ra mục tiêu thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của thành phố về “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”. Trong đó tiếp tục tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và công đoàn cơ quan vững mạnh, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021; tổ chức phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2021.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết