16/06/2022 - 12:41

Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ 

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 534-NQ/ĐU ngày 7-3-2013 của Đảng ủy Quân khu 9 và Nghị quyết số 1160-NQ/ĐU ngày 20-8-2013 của Đảng ủy QS thành phố về lãnh đạo công tác hậu cần LLVT thành phố giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Qua đó góp phần đảm bảo công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT thành phố.

Bộ đội Trung đoàn Bộ binh 932 tăng gia sản xuất.

Bộ đội Trung đoàn Bộ binh 932 tăng gia sản xuất.

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932 chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất để giữ vững ổn định và từng bước nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Hiện nay, Trung đoàn Bộ binh 932 duy trì và phát huy có hiệu quả mô hình vườn - ao - chuồng gắn với khu chế biến thực phẩm tập trung, tạo sự khép kín từ sản xuất đến chế biến - sử dụng. Ước tính mỗi năm đơn vị thu lãi từ tăng gia sản xuất hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác quân y ở Trung đoàn Bộ binh 932 được quan tâm, quân số khỏe luôn đạt 98,8%. Trung tá Nguyễn Hồ Nguyễn, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 932, cho biết: “Đơn vị luôn chủ động tạo nguồn, khai thác hậu cần tại chỗ để đảm bảo thường xuyên cũng như trong công tác huấn luyện. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đảm bảo đầy đủ mọi tiêu chuẩn, chế độ cho CBCS theo kế hoạch”.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp thực hiện trong các nghị quyết đã xác định; làm tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy QS thành phố, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ, các biện pháp thực hiện cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn sát với nhiệm vụ đơn vị được giao. Đảng ủy QS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống CBCS làm mục tiêu hàng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đội ngũ CBCS, công nhân viên ngành hậu cần LLVT thành phố đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần, công tác tạo nguồn, bảo đảm vật chất, trang bị hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác thường xuyên và làm nhiệm vụ đột xuất của LLVT thành phố. CBCS đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chỉ huy về chuyên ngành phụ trách, góp phần hoàn thành tốt việc bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng ủy QS thành phố chỉ đạo công tác tổ chức biên chế ngành hậu cần LLVT thành phố đủ theo quy định. Đến nay, CB có trình độ từ cao đẳng, đại học và sau đại học đạt 58,25%; tỷ lệ sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100% biên chế (đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 89%); công tác quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên đúng quy định…

LLVT thành phố thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ CBCS, vệ sinh phòng dịch; khám sức khỏe định kỳ hằng năm đạt 100% kế hoạch, quân số khỏe đạt 98,5%; lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ được bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định… Bên cạnh đó, 100% các đơn vị bảo đảm từ 30% đến 50% rau xanh, trong đó Đại đội Kho vũ khí - đạn, Đại đội Trinh sát tự bảo đảm 100% rau xanh, 50% thịt, cá các loại.

Thời gian tới, Đảng ủy QS thành phố tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm các chế độ hậu cần SSCĐ, tổ chức đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ và phân cấp quản lý theo quy định, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ và đột xuất; sẵn sàng giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và phòng, chống dịch bệnh. Đảng ủy QS thành phố lãnh đạo tăng cường và nâng cao phương thức bảo đảm hậu cần; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng; duy trì đạt và vượt chỉ tiêu tăng gia sản xuất hằng năm, cải thiện đời sống CBCS, hỗ trợ chi cho các hoạt động chính sách của đơn vị và bảo đảm chỉ tiêu nhiệt lượng khẩu phần ăn theo quy định… Đồng thời tập trung lãnh đạo đầu tư xây dựng các công trình, dự án được triển khai đúng chủ trương quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết