02/11/2020 - 06:12

Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V 

(CT) – Ngày 1-11-2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2016-2020), tham dự Đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu Cần Thơ, có đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn thành phố. 

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo ngành Thanh tra, cùng các sở, ban, ngành liên quan dự Đại hội tại điểm cầu Cần Thơ.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo ngành Thanh tra, cùng các sở, ban, ngành liên quan dự Đại hội tại điểm cầu Cần Thơ.

Thông qua kết quả công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong 5 năm, toàn ngành Thanh tra đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng và Nhà nước khen thưởng, trong đó ngành Thanh tra được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Về phương hướng và nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng 2021-2025, ngành Thanh tra tập trung những nhiệm vụ cụ thể: Ngành thanh tra tiếp tục tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%; triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng Ngành; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: 5 năm qua ngành Thanh tra đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Theo đó, một trong những điểm nổi bật là đóng góp tích cực, quan trọng của ngành Thanh tra vào công cuộc phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, ngành Thanh tra đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phục vụ cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong công cuộc đấu tranh và xử lý hành vi tham nhũng, kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm, thu hồi nhiều tài sản, đất đai có giá trị lớn, chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc.

H.Y

Chia sẻ bài viết