13/08/2010 - 08:30

Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam

* Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh tái đắc cử

Ngày 12-8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 403 đại biểu đại diện cho gần 18.000 hội viên đang sinh hoạt trong 263 tổ chức Hội Nhà báo trong cả nước.

Đến dự đại hội có các đồng chí : Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gần 300 đại biểu khách mời là lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Phát biểu khai mạc Đại hội, nhà báo Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cải rõ: Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong những năm qua; khẳng định và biểu dương những thành tựu và đóng góp của báo chí Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo lão thành, thân nhân, gia đình các nhà báo liệt sĩ, toàn thể những người làm báo Việt Nam cùng đông đảo cộng tác viên và anh chị em làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong cả nước; biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của giới báo chí nước nhà và của Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 85 năm qua, nền báo chí cách mạng Việt Nam, giới báo chí nước ta luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, các thế hệ nhà báo thực sự là những chiến sĩ cách mạng, những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: Để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, trong giai đoạn sắp tới, Báo chí với những khả năng và thế mạnh của mình, phải là một trong những lực lượng quan trọng đi đầu trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, tập trung cao độ sức người, sức của, khai thác tích cực nhất mọi tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển, để các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, phục vụ và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Với chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, báo chí cần nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời tích cực bồi dưỡng, từng bước hình thành bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII, nhà báo Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN khóa VIII đã trình bày báo cáo chính trị với tựa đề: “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chiều 12-8 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc sau 3 ngày làm việc (từ 10 - 12/8).

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (sửa đổi) phù hợp với tình hình hoạt động báo chí và hoạt động Hội trong giai đoạn 2010 - 2015. Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 51 ủy viên. Ban Chấp hành đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Hội khóa IX gồm 11 đồng chí.

Nhà báo Đinh Thế Huynh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX. 4 Phó Chủ tịch HNBVN khóa IX gồm các nhà báo: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII; Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Mã Diệu Cương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh. Ban Kiểm tra HNBVN khóa IX do nhà báo Hà Kim Chi, Trưởng Ban Công tác Hội làm Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban và 4 ủy viên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Đổi mới nhận thức và tăng cường các biện pháp, các hình thức mới trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị - xã hội; Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên; Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên - nhà báo; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; Tiếp tục tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội.

Phát biểu kết thúc Đại hội, nhận định về tình hình báo chí trong giai đoạn sắp tới, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Đinh Thế Huynh cho biết: Trong xu thế hội nhập và phát triển, sự toàn cầu hóa về thông tin, nhất là xu hướng hòa tan công nghệ đặt nền báo chí nước ta nhiều cơ hội phát triển, đồng thời không ít thách thức. Về loại hình, báo chí không chỉ đơn nhất một loại hình mà đã trở thành báo chí đa phương tiện. Nhiều cơ quan báo chí có từ 2-3 loại hình báo chí. Báo điện tử có lợi thế đưa tin nhanh, kịp thời và sức lan truyền rộng nhưng đồng thời cũng tạo ra tình trạng sao chép lẫn nhau, khiến cho thông tin trở nên nhàm chán. Báo viết mất dần bạn đọc, suy giảm số lượng phát hành. Do tác động của việc tăng giá giấy và các vật tư in khác cộng với sự sụt giảm số lượng phát hành, khó khăn thu hút quảng cáo dẫn tới nguồn thu của các cơ quan báo viết giảm mạnh. Trong khi nguồn thu bị giảm thì các cơ quan báo chí lại bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với các doanh nghiệp thuần túy khác. Các cơ quan báo nói, báo hình cũng đứng trước tình hình cạnh tranh gay gắt cả về thông tin, nguồn nhân lực và nguồn thu.

Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh khẳng định: Thực trạng trên là một thách thức lớn đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức một cách toàn diện để vừa giữ vững tôn chỉ mục đích, vừa hấp dẫn, lôi cuốn công chúng. Trước thực trạng này, thái độ của người làm báo Việt Nam là chấp nhận nhập cuộc để vượt qua thách thức!

Giải pháp được Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh đưa ra là: đổi mới, hiện đại hóa phương tiện làm báo và đề xuất với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách hợp lý. Các cơ quan báo chí, các cấp HNB cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhất là trình độ tiếp cận, sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại, khai thác mọi thế mạnh, mọi tiện ích của công nghệ mới. Đồng thời kiến nghị với Đảng và Nhà nước có những cơ chế chính sách hợp lý để thúc đẩy báo chí phát triển như: chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghệ làm báo; đầu tư nguồn nhân lực làm báo. Đề nghị nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với các cơ quan báo chí, cao nhất cũng chỉ bằng các cơ sở giáo dục - đào tạo, các đơn vị làm dịch vụ văn hóa, thể thao.

Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh khẳng định: Sẽ kiến nghị pháp luật thừa nhận quá trình tác nghiệp của nhà báo là quá trình thi hành công vụ. Cản trở nhà báo hành nghề hợp pháp là hành vi cản trở người thi hành công vụ. Hội nhà báo, các cơ quan báo chí cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của hội viên nhà báo về pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử sao cho đúng mực, khéo léo và kỹ năng tự bảo vệ mình ở những hoàn cảnh nguy hiểm.

HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết