10/02/2012 - 09:24

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 9-2, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (HĐTĐ-KT) đã họp Phiên họp lần thứ 45 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các thành viên của Hội đồng tham dự.

Thảo luận tại phiên họp, ý kiến của các thành viên HĐTĐ-KT, các đại biểu đều cơ bản bày tỏ đồng tình với những nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012 mà HĐTĐ-KT đã xác định; đồng thời đề nghị cần làm rõ hơn nữa trách nhiệm của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; quan tâm tới công tác kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Khẳng định các phong trào thi đua trong năm 2011 vừa qua đã có những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, song Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, các phong trào thi đua cần được phát động sâu rộng và hiệu quả hơn nữa; việc phát động các phong trào thi đua phải luôn lưu ý tới tính trọng tâm, trọng điểm, tránh phát động thi đua theo hình thức, tràn lan, hiệu quả thấp. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đề xuất, cần hết sức quan tâm tới hình thức khen thưởng đột xuất và khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, công tác... hạn chế tối đa việc bình bầu thi đua, khen thưởng trong một cơ quan, đơn vị theo hình thức tuần tự từ cao tới thấp; nâng dần tỷ trọng người lao động trực tiếp được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng so với các đồng chí lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị;...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong năm 2011, công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm của Bộ, ngành, các cấp chính quyền; HĐTĐ-KT và Thường trực HĐTĐ-KT đã hoạt động tích cực, trách nhiệm; phong trào thi đua luôn nhằm vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của đất nước như ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;...Cùng với đó, công tác khen thưởng có nhiều tiến bộ, chất lượng được tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 phải luôn bám sát vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra; khen thưởng đúng người, đúng việc. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên của HĐTĐ-KT phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm tới công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Cùng với đó, là quan tâm tới việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất...

Cũng tại Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành viên HĐTĐ-KT, các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo, thảo luận về những nội dung cơ bản của Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Đề án tổ chức Lễ trao tặng các hình thức khen thưởng bậc cao của Nhà nước và tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết