15/04/2008 - 10:54

Làm việc tại Long An, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Công tác cải cách tư pháp phải đi vào thực chất, có chiều sâu, phù hợp với xu thế đổi mới đất nước

Ngày 14-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết 49 - NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An.
Ảnh: TRÀNG DƯƠNG (TTXVN) 

Sau khi nghe báo cáo triển khai Nghị quyết 49 -NQ/TW thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của Long An, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đánh giá cao những kết quả đạt được. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác tư pháp trên địa bàn Long An về các mặt như chính sách hình sự, chế định pháp luật dân sự tuy có sửa đổi nhưng chưa theo kịp tiến trình đổi mới và phát triển chung của xã hội, thủ tục tố tụng tư pháp còn nhiều hạn chế, việc giải quyết các vụ việc vẫn còn rườm rà gây phiền nhiễu nhất định cho nhân dân, đội ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu và yếu, cơ sở vật chất phục vụ công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các cấp, các ngành tỉnh Long An về những vấn đề liên quan đến công tác cải cách tư pháp và thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực. Trên cơ sở đó, đoàn công tác tổng hợp để Trung ương có hướng tháo gỡ và chỉ đạo để công tác cải cách tư pháp thời gian tới phải đi vào thực chất, có chiều sâu, phù hợp với xu thế đổi mới đất nước.

THANH TUẤN - MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết