17/04/2009 - 08:34

Công chức, viên chức ngành y tế sẽ không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân

* Sở Y tế TP Cần Thơ đề nghị điều chỉnh mức thu viện phí

(TTXVN-CT)- Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2397/VPCP-PL, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi khoản 11 Điều 5 Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng cấm công chức, viên chức ngành y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân và bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác trừ những trường hợp công chức, viên chức y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác mà Nhà nước có phần vốn góp tại các bệnh viện đó.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật này và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) do Bộ Y tế xây dựng theo hướng bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh, cũng như các tổ chức, cơ sở KCB cả khu vực Nhà nước và tư nhân, bên cạnh việc đưa ra những quy định mới về trách nhiệm của người thầy thuốc, phạm vi của đối tượng tham gia hành nghề, quyền lợi và trách nhiệm của các loại hình KCB...

* Sở Y tế TP Cần Thơ đang trình Sở Tài chính thẩm định bảng giá thu một phần viện phí, với 2 phương án. Phương án 1, thu viện phí theo giá tối đa của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐ, TB & XH ngày 26-1-2006 áp dụng chung cho các tuyến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trong toàn TP Cần Thơ, nhưng tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị có thể xây dựng bảng giá thu một phần viện phí từ mức tối thiểu lên mức tối đa của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐ, TB & XH. Phương án 2, thu viện phí theo giá tối đa của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐ, TB & XH áp dụng chung cho các tuyến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trong toàn TP Cần Thơ.

Ở cả hai phương án trên đều có điểm chung: Đối với những hoạt động dịch vụ theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, các hoạt động liên doanh, liên kết và khám chữa bệnh theo yêu cầu, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy. Thu đối với khám sức khỏe, loại dịch vụ mức giá từ 100.000-200.000 đồng.

Trong 2 phương án, Sở Y tế thành phố ưu tiên chọn phương án 1. Hiện nay, Sở Y tế đang tổng hợp ý kiến các sở, ngành có liên quan, sau đó Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt.

Về lý do điều chỉnh giá, theo văn bản Sở Y tế gởi Sở Tài chính là do tình hình trượt giá, các cơ sở y tế thu không đảm bảo nguồn chi, ảnh hưởng đến phát triển của đơn vị và đời sống công nhân viên chức. Hiện nay, các cơ sở y tế trong cả nước đã và đang điều chỉnh mức thu viện phí lên mức tối đa của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐ - TB&XH.

HUỆ HOA

 

Chia sẻ bài viết