14/12/2007 - 11:58

Công bố 5 Luật mới

Ngày 13-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Hóa chất. Đây là 5 Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21-11-2007.

Đạo luật thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người dân nhất là Luật Thuế thu nhập cá nhân bởi tính chất liên quan sát thực đến đời sống thực tế, quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009, gồm 4 chương, 35 điều quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Theo Luật này, đối tượng nộp thuế là mọi cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Thu nhập chịu thuế cũng được bổ sung thêm 4 loại là: Thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng... Sự ra đời của Luật nhằm điều chỉnh mức thu nhập, đảm bảo sự cân bằng xã hội... Điểm quan trọng nhất của luật là khoản tiền giảm trừ cho chính đối tượng nộp thuế và các cá nhân phụ thuộc, trong đó tạo điều kiện cho người dân trang trải cuộc sống trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, luật cũng ấn định thuế suất và cách đánh thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1-7-2008, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008, quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó chỉ rõ, người gây ra bạo lực gia đình sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự; bị thực hiện các biện pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân trong thời hạn tối đa là 4 tháng.

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm gồm 5 chương, 62 điều (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008) quy định: Mọi trường hợp có dịch đều phải được công bố công khai, kịp thời, chính xác và đúng thẩm quyền. Trong trường hợp dịch lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước thì phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, việc phòng, chống nhiễm virus gây ra bởi Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Luật Hóa chất có hiệu lực thi hành từ 1-7-2008 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp quy định của Luật Hóa chất khác với quy định của Điều ước quốc tế liên quan đến hóa chất và hoạt động hóa chất mà Việt Nam là thành viên thì áp dụng thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó...

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết