26/04/2011 - 21:28

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN CỜ ĐỎ

Còn nhiều khó khăn

Giao thông nông thôn ở xã Trung An,
huyện Cờ Đỏ. Ảnh: T.LONG

Theo lộ trình xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM), huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ phấn đấu được công nhận huyện NTM vào năm 2015. Để đạt được mục tiêu này, theo Ban Chỉ đạo Chương trình XD NTM (Ban Chỉ đạo) huyện Cờ Đỏ, địa phương đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010 - 2015.

* Nhiều khó khăn

Qua kết quả rà soát hiện trạng theo Bộ tiêu chí của TP Cần Thơ về XD NTM, toàn huyện chỉ có xã Trung An đạt 14/20 tiêu chí, kế đến là Trung Hưng đạt 9/20 tiêu chí. Các xã còn lại chỉ đạt từ 3-7 tiêu chí theo Bộ tiêu chí thành phố. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 xã được chọn làm điểm chỉ đạo trong XD NTM. Trong đó, xã Trung An là điểm chỉ đạo của Ban chỉ đạo TP Cần Thơ; xã Đông Thắng là xã chỉ đạo điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; xã Trung Hưng và Trung Thạnh được chọn làm xã điểm chỉ đạo của huyện.

Theo Ban Chỉ đạo huyện Cờ Đỏ, điểm nổi bật của Cờ Đỏ trong XD NTM chính là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện trong triển khai các văn bản, chủ trương liên quan đến Chương trình XD NTM đến cho các ngành, đoàn thể huyện và các xã. Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả để chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Nhờ đó, các xã đều xác định được mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó bám sát kế hoạch chỉ đạo, tổ chức phân công và khẩn trương triển khai thực hiện từng phần việc theo kế hoạch và đúng tiến độ. Tuy nhiên, qua kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XD NTM, việc triển khai XD NTM trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Một số xã đang ở điểm xuất phát thấp, còn rất nhiều tiêu chí chưa đạt, nhất là về hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế... Trong khi đó, tại địa phương, nguồn kinh phí của Nhà nước trong những năm qua còn hạn hẹp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển còn chậm, cơ sở sản xuất kinh doanh không nhiều. Ngoài ra, hộ dân có mức sống giàu còn ít, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia đóng góp trong XD NTM.

Theo bà Hoàng Kim Cương, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, XD NTM là cả một quá trình đầu tư, cần có một lộ trình cụ thể để thực hiện từng công trình, phần việc. Mặt khác, đây là một chủ trương mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, người dân phải có nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và công việc phải làm nhưng việc triển khai, quán triệt các chủ trương XD NTM chỉ mới đến lực lượng cán bộ và một bộ phận đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân. Vì thế, cũng còn những khó khăn nhất định trong nhận thức và hành động khi tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo huyện, Ban Quản lý xã chưa nhiều nên việc triển khai thực hiện chương trình XD NTM còn nhiều lúng túng...

* Phấn đấu cho mục tiêu huyện NTM

Trong công tác XD NTM của năm 2011, Cờ Đỏ đặt ra mục tiêu: 100% xã hoàn thành Đề án XD xã NTM và được UBND huyện phê duyệt; cuối quý II/2011 hoàn thành công tác lập quy hoạch theo tiêu chí NTM. Đến cuối năm 2011, xã Trung An được công nhận xã NTM; các xã Đông Thắng, Trung Thạnh, Trung Hưng sẽ đạt từ 40 - 50% các tiêu chí xã NTM để tiến tới công nhận xã NTM vào năm 2012. Năm 2013, Cờ Đỏ tiếp tục hoàn thành việc XD NTM đối với 3 xã là Đông Thắng, Thới Hưng, Thới Đông; 3 xã còn lại Đông Hiệp, Thới Xuân, Thạnh Phú sẽ tiếp tục hoàn thành vào những năm tiếp theo để tiến đến công nhận huyện NTM vào năm 2015.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, theo Ban Chỉ đạo huyện Cờ Đỏ, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn về XD NTM. Đồng thời, triển khai về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu và từng phần việc cụ thể của từng địa phương khi thực hiện chương trình XD NTM. Qua đó tạo thêm ý thức, sự đồng tình và đóng góp tích cực của cán bộ và nhân dân trong XD NTM. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Cờ Đỏ sẽ gắn việc triển khai Chương trình XD NTM với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. Đặc biệt, thời gian tới, Cờ Đỏ tiếp tục kêu gọi và tranh thủ sự hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn hỗ trợ địa phương đầu tư XD kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Bà Hoàng Kim Cương, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện Cờ Đỏ, kiến nghị: Ngoài việc tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, các ngành hữu quan cần tăng cường đầu tư dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Song song đó, cần có chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp, tiếp tục hỗ trợ triển khai có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...

HÀ TRIỀU - PHAN TOÀN

Chia sẻ bài viết