03/04/2020 - 15:11

Chuyển hồ sơ vụ việc thu chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt cho Công an thành phố làm rõ dấu hiệu vi phạm

(CTO) - Ngày 3-4-2020, theo nguồn tin của Báo Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã thống nhất đề xuất của Thanh tra thành phố về việc chuyển hồ sơ vụ việc thu chi tài chính từ năm 2017-2019 tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt qua Công an thành phố làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Qua thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính năm 2018-2019 tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, Thanh tra thành phố đã có kết luận thanh tra, xác định một số nội dung quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị chưa phù hợp như chi thu nhập tăng thêm, phụ cấp lưu trú, tiếp khách, phúc lợi, khen thưởng là không đúng với quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Bệnh viện quản lý thu- chi tài chính lỏng lẻo, thiếu đối chiếu kiểm tra giữa chứng từ và sổ sách nên còn sai lệch số liệu trong thu, chi tài chính, chưa lập phiếu thu, chi, chưa mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán và ghi chép, hạch toán kế toán theo quy định dẫn đến ông Dư Quốc Đạt, kế toán của bệnh viện chiếm dụng số tiền trên 647 triệu đồng.

Ngoài ra, bệnh viện còn một số sai phạm về tạm thu và chi hoàn ứng do kế toán không lập phiếu thu, chi; không hạch toán kế toán và mở sổ ghi chép; thiếu đối chiếu số liệu giữa chứng từ gốc với số thu thực tế; thiếu kiểm tra quỹ tiền mặt dẫn tới việc sai lệch giữa số liệu được ghi nhận trên phần mềm và chứng từ gốc. Việc chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học chưa phù hợp với số tiền số tiền trên 44,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bệnh viện chi bổ sung thu nhập cho người lao động, chi hỗ trợ lễ 2-9-2019, chi hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề chưa đúng quy định với tổng số tiền hơn 1,35 tỉ đồng.

Theo đó, Thanh tra thành phố kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,4 tỉ đồng do bệnh viện chi không đúng quy định.

S.Hà

 

Chia sẻ bài viết