17/06/2020 - 21:42

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Chú trọng kiểm tra, giám sát đại hội đảng bộ các cấp 

(CT)- Sáng 17-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (ảnh), lưu ý: Thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố tiếp tục quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái, ngăn ngừa vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, không khoán trắng công tác kiểm tra, giám sát cho UBKT các cấp. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát về đại hội đảng các cấp; giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới; làm rõ, xử lý nghiêm những trường hợp tố cáo sai sự thật, nhằm bôi xấu, hạ uy tín cán bộ. UBKT các cấp thành phố cần phối hợp với các cơ quan liên quan để thẩm tra chặt chẽ tư cách đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới. Sau đại hội, UBKT các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị…

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 gồm 2 nội dung kiểm tra, 4 nội dung giám sát; đã triển khai thực hiện 1 nội dung kiểm tra, 4 nội dung giám sát. Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát gồm 25 nội dung kiểm tra, 37 nội dung giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ các cấp ủy thành phố tập trung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị đại hội đảng các cấp. UBKT các cấp thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã kỷ luật 59 đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý đất đai, tài chính và phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết