07/04/2021 - 17:29

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

Chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát để phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm 

(CTO) - Ngày 7-4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương  chủ trì và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng quý I và nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy dự tại điểm cầu Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự tại điểm cầu Cần Thơ. Ảnh: S.H

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Quan tâm thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác KT,GS trong nghị quyết và các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi, khắc phục những bất cập trong các quy định hiện hành; chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình KT,GS để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Chủ nhiệm UBKT Trung ương lưu ý UBKT các cấp tập trung KT,GS tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm... Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ giữa công tác KT,GS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những nội dung công tác trọng tâm của UBKT các cấp trong nhiệm kỳ này...

Quý I năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác KT,GS trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy các cấp đã KT 1.744 tổ chức đảng và 6.323 đảng viên, trong đó có 1.419 cấp ủy viên. Qua KT, kết luận 32 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, thi hành kỷ luật 8 trường hợp. UBKT các địa phương, đơn vị KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 139 tổ chức đảng cấp dưới, đã KT xong 74 tổ chức, kết luận 64 tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm, thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp GS chuyên đề đối với 1.572 tổ chức đảng và 5.816 đảng viên. UBKT các cấp GS 1.158 tổ chức đảng và 1.744 đảng viên. Nội dung KT,GS đi vào lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Chất lượng công tác KT,GS được nâng lên. UBKT các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn, thư có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sơn Hà

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết