08/10/2011 - 08:15

Các Thành ủy trực thuộc Trung ương:

Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 7-10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác quý III/2011 cụm thi đua Ban tổ chức các Thành ủy trực thuộc Trung ương gồm các Ban tổ chức: Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hồ Chí Minh, Thành ủy Hải Phòng, Thành ủy Đà Nẵng, Thành ủy Cần Thơ.

Theo Báo cáo của cụm Thi đua Ban tổ chức các Thành ủy trực thuộc Trung ương, trong quý III, Ban Tổ chức các Thành ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhiều nội dung công tác do Ban tổ chức các Thành ủy thực hiện đạt kết quả tốt, có chiều sâu, mang lại nhiều kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hầu hết Ban Tổ chức các Thành ủy đã tập trung khảo sát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhiều đơn vị có kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; các loại hình doanh nghiệp, trường học, bệnh viện ngoài công lập... Về công tác cán bộ, sau khi tham mưu thực hiện quy trình bố trí, sắp xếp nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố, Ban Tổ chức các cấp ủy đã chủ động tham mưu thực hiện bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ ở các cơ quan của thành phố và các quận, huyện, thị xã; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo cán bộ nguồn, đào tạo cán bộ theo mục tiêu, chương trình, đề án cụ thể và tổ chức các khóa đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165 Trung ương, các lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Nhiệm vụ quan trọng của những tháng cuối năm 2011 được các đại biểu thống nhất là sẽ tập trung tham mưu nghiên cứu, xây dựng các đề án, chuyên đề, chương trình công tác thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng để cụ thể hóa các chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Thành ủy đã đề ra, trong đó có công tác tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng gắn với xây dựng, củng cố, phát triển các đoàn thể chính trị xã hội và sắp xếp đồng bộ hệ thống chính trị ở cơ sở...

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết