30/12/2008 - 07:50

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tư pháp

* Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Công tác thanh tra góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương họp phiên 19 nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020, Chương trình trọng tâm công tác tư pháp 2009 - 2010. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP, chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo CCTP, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận, nhấn mạnh báo cáo sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết 49-NQ/TƯ phải làm sao nêu bật những kết quả đã đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, chứ không nên dàn trải. Công tác CCTP đã và đang được triển khai thực hiện theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế.

Về trọng tâm công tác tư pháp 2009 - 2010, Chủ tịch nước đề nghị khối tư pháp chú trọng vấn đề tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ tư pháp. Đồng thời, các cơ quan tư pháp đẩy mạnh hợp tác với các ngành, cơ quan liên quan để việc hoạch định trọng tâm công tác được chính xác nhất. Chủ tịch nước cũng đề nghị khối tư pháp khẩn trương rà soát để có đề xuất cụ thể về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp, chính sách đối với cán bộ tư pháp. Về sự lãnh đạo của Đảng và giám sát của cơ quan dân cử, cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ, các đề án trọng điểm về CCTP tại các cơ quan tư pháp Trung ương và địa phương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCTP cũng đã đóng góp ý kiến về các nội dung của Đề án thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực, Tòa án phúc thẩm, Tòa án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân tối cao; Đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát; Đề án mô hình cơ quan điều tra cấp huyện và đổi mới hệ thống cơ quan điều tra phù hợp với mô hình tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử do Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát và Bộ Công an soạn thảo. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị ba cơ quan chủ quản tiếp tục hoàn thiện các đề án, từ đó Ban Chỉ đạo CCTP có thể quyết định trong vòng quý I năm tới và có ý kiến đề xuất với Bộ Chính trị.

* Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Thanh tra toàn quốc năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29-12, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: “Với sự đoàn kết, nhất trí, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, các mặt công tác của ngành đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Trong đó, tiến bộ được thể hiện rõ nhất khi lãnh đạo ngành mạnh dạn đề ra chủ trương “đổi mới công tác thanh tra và công tác cán bộ”. Toàn ngành đã chủ động, sâu sát hơn trong việc xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế được sự trùng lắp, chồng chéo; kết luận, kiến nghị thanh tra rõ, gọn, sát hơn, được Chính phủ và dư luận đồng tình, phát huy được tác dụng, góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng và hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị ngành Thanh tra cần tiến hành công việc một cách chủ động, đúng pháp luật, tăng cường phối hợp trong ngành với các ngành liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong thi hành công vụ, nếu phát hiện vi phạm thì phải có biện pháp xử lý nghiêm túc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc thường xuyên giữ gìn phẩm chất chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng tinh thông nghiệp vụ công tác của cán bộ, công chức, nhân viên ngành Thanh tra là một vấn đề phải hết sức quan tâm; đồng thời phải tăng cường công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng ngành Thanh tra ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lời dạy của Bác “Thanh tra là tai, mắt của trên, là bạn của dưới”...

DƯƠNG ĐỨC DŨNG - HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết