12/05/2009 - 15:21

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn cho các luật sư

Ngày 11-5, tại Hà Nội, Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc đã tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất nhằm thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Dự đại hội là các luật sư ưu tú đại diện hơn 5.300 luật sư và 62 Đoàn luật sư trong cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng, đại biểu các ban, ngành Trung ương, Đại sứ và Trưởng đại diện một số sứ quán, tổ chức nước ngoài tại Hà Nội.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc Lê Thúc Anh trình bày Báo cáo chính trị và một số ý kiến thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt Đảng và Nhà nước gửi lời tri ân chân thành đến các thế hệ luật sư đi trước, nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của giới luật sư Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, phụng sự nhân dân của giới luật sư, cũng là khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới và chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp...

Nói về trách nhiệm của luật sư trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách tư pháp, Chủ tịch nước yêu cầu giới luật sư phải nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN, lợi ích của Nhà nước. Uy tín và danh tiếng nghề nghiệp cũng đòi hỏi luật sư phải tự giác, gương mẫu tuân thủ pháp luật, đồng thời phải tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Mỗi luật sư phải có ý thức không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức ngoại ngữ... Trách nhiệm trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về luật sư để phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới. Do vậy, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn cho các luật sư, nhất là kỹ năng về tranh tụng và tư vấn pháp luật.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan ở Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị 33/CT-TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; kiện toàn tổ chức xã hội nghề nghiệp; định hướng và hỗ trợ phát triển đội ngũ luật sư cả về chất lượng và số lượng đáp ứng nhu cầu; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về luật sư, chú trọng cơ chế đảm bảo nâng cao hiệu quả tranh tụng của luật sư tại các phiên tòa và hoạt động tư vấn pháp luật phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Song song đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cần khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn phục vụ sự nghiệp CHN, HĐH đất nước.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết