11/06/2011 - 09:35

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

(TTXVN)- Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo (18-5 năm Kỷ Mão, 1939 - 18/5 năm Tân Mão, 2011), ngày 10-6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng đến Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Nội dung bức thư như sau:

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi đến Ban Trị sự, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kể từ khi ra đời đến nay, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp vì dân tộc, thực hiện tôn chỉ học Phật, tu Nhân, tại gia cư sĩ, giáo huấn tín đồ về Tứ ân, cùng với 8 điều răn cấm và giáo lý chơn truyền, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan hôn, tang, tế và thực hiện hữu ích cho xã hội, cho nhân sinh”, các vị chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... góp phần cùng đồng bào cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương và cả nước.

Trong niềm vui mừng phấn khởi kỷ niệm 72 năm ngày Khai đạo, tôi tin tưởng rằng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một lần nữa, xin chúc toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đón mừng đại lễ Khai đạo tràn đầy niềm vui, an lạc và đại đoàn kết.

Chia sẻ bài viết