06/01/2012 - 09:22

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị lần 8 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 5-1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã họp hội nghị Ban chấp hành lần 8 nhằm phân tích đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Các báo cáo, tham luận tại hội nghị đã nhấn mạnh: Thực hiện các Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn, ngày càng làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà nước, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước đến công nhân, viên chức lao động; đồng thời thường xuyên nắm bắt phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của công nhân viên chức lao động để Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách phù hợp, có nhiều đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả hoạt động, đóng góp của Công đoàn Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước. Cơ bản tán thành những nhiệm vụ công đoàn các cấp đặt ra, Chủ tịch nước gợi mở: Công đoàn các cấp cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 20-NQ/T.Ư của BCH T.Ư khóa X về xây dựng giai cấp công nhân, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, đổi mới nội dung hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để công nhân viên chức, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước. Công đoàn các cấp cần quan tâm làm tốt hơn nữa việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, công nhân viên chức. Bên cạnh đó cần tăng cường nghiên cứu nâng cao chất lượng tham gia hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân; quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Công đoàn cần góp phần đắc lực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh. Là cầu nối giữa giai cấp công nhân, người lao động với Đảng, Nhà nước, công đoàn phải kịp thời phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, công nhân người lao động để Đảng, Nhà nước có chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp. Chủ tịch nước đề nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động nâng cao trách nhiệm, thảo luận phân tích sâu sắc những vấn đề đặt ra để có những quyết định đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi tình hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của công đoàn trong những năm tới.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết