17/06/2011 - 09:04

Chủ động vận dụng các nguồn vốn để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm, làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam để kiểm tra kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các đơn vị có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và một số bộ ngành liên quan.

Sau khi thăm điểm thí nghiệm các mô hình giống cây trồng tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các cán bộ quản lý xung quanh kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các đơn vị này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của hai cơ sở trên trong việc định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học nông nghiệp và thủy lợi trong phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc vận dụng các nguồn vốn để phục vụ công tác nghiên cứu; đặc biệt, xác định rõ và quyết tâm thực hiện các biện pháp nhằm tạo động lực cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo sao cho đảm bảo kết quả nghiên cứu phải bền vững, hiệu quả kết hợp với tập trung xây dựng mô hình nghiên cứu đạt hiệu quả tối ưu.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ sở nghiên cứu hàng đầu về thủy lợi, vừa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, xây dựng và đào tạo sau đại học. Hiện, Viện có 17 đơn vị trực thuộc với 32 Giáo sư, Phó Giáo sư, gần 70 tiến sĩ, 1 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực sông biển, 1 khu thí nghiệm mô hình rộng 25 ha. Năm năm qua, Viện đã chủ trì thực hiện 32 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 64 nhiệm vụ cấp bộ gồm các đề tài, dự án giải quyết các vấn đề chiến lược của ngành, đòi hỏi cấp thiết của quản lý: khai thác tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai; xây dựng nâng cấp bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện...

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết