19/05/2020 - 20:32

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Chọn những điểm nghẽn để đột phá, tạo sự phát triển cho Ninh Kiều 

(CT)- Chiều 19-5-2020, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ngành và Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều dự Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Đóng góp vào văn kiện của ĐH Đảng bộ quận Ninh Kiều, các đại biểu đề nghị bổ sung số liệu minh họa tiêu biểu cho kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ dự báo tình hình của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng sát hợp. Về mục tiêu tổng quát, cần ngắn gọn, bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về “Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ”. Các chỉ tiêu của nhiệm kỳ cần xác định cụ thể, có định lượng rõ ràng. Cần bổ sung phương hướng, giải pháp tập trung...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn kiện ĐH của đảng bộ quận. Trong đó, dung lượng đánh giá giữa thành tựu nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ mới phải cân đối; quan tâm đánh giá thành tựu và hạn chế phải logic, cân nhắc từng mức độ khi đánh giá. Toàn văn kiện phải thể hiện tinh thần tiến công, “đầu tàu” trên các lĩnh vực, xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố. Ban Thường vụ Quận ủy cần rà soát lại những việc chưa thực hiện được đối với các nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố dành riêng cho Ninh Kiều để đưa vào nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện. Khâu đột phá cần cụ thể hơn, chọn những điểm nghẽn để đột phá; cần có nghị quyết chuyên đề để thực hiện khâu đột phá. Cần bổ sung các giải pháp: quản lý giao thông thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nhà nước; đẩy mạnh phát triển du lịch; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cán bộ công chức có tâm, có kiến thức, kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân…

THANH THY

Chia sẻ bài viết