04/11/2017 - 08:56

Cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

(CT)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống khi chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng cơ bản (XDCB) 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2017 vào sáng 3-11.

Tính đến cuối tháng 10, kết quả giải ngân vốn XDCB của thành phố còn khá chậm và chỉ mới giải ngân đạt hơn 60% kế hoạch vốn. Do đó, trong 2 tháng cuối năm 2017, các chủ đầu tư cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố liên quan đến công tác đầu tư XDCB; đặc biệt là Công văn số 3070/UBND-XDĐT ngày 10-8-2017 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tổ Kiểm tra giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc đối với chủ đầu tư và nhà thầu; rà soát danh mục dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để có hướng xử lý phù hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, trình UBND thành phố cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có quyết định quyết toán vốn, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành theo kế hoạch năm 2017. Các chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn XDCB đến cuối năm phải đạt từ 95% trở lên.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, tính đến ngày 31-10-2017, tổng giá trị kế hoạch vốn bố trí cho XDCB của thành phố trên 5.220 tỉ đồng. Tổng giá trị giải ngân 3.140 tỉ đồng, đạt trên 60% kế hoạch vốn. Cấp thành phố có 36 sở, ban, ngành được giao làm chủ đầu tư 222 dự án với tỷ lệ giải ngân đạt 54,3% kế hoạch vốn. Cấp quận, huyện giải ngân đạt 75,57% kế hoạch vốn. Giải ngân vốn XDCB chậm là do một số nguyên nhân như: Nguồn vốn giao so với cùng kỳ năm 2016 tăng gấp 1,5 lần trong đó một số nguồn có số vốn lớn nhưng Trung ương giao chậm như vốn ODA và vốn Trái phiếu. Nhiều dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do ảnh hưởng của Luật đầu tư và các Nghị định hướng dẫn có phần phức tạp làm kéo dài thời gian thẩm định thiết kế dự toán công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt yêu cầu; một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến việc sớm hoàn thành kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đầu thầu, thực hiện thủ tục giải ngân; công tác quyết toán còn chậm…

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết