13/03/2013 - 09:27

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

Càng khó khăn càng phải thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 12-3, phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013 tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những thành tích mà Bến Tre đạt được trong năm 2012. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: càng khó khăn thì càng phải thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2013.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước đã trao Quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho đồng chí Huỳnh Văn Cam (Lê Huỳnh ), 76 tuổi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, hiện là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre. Đây là phần thưởng cao quí ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Văn Cam trong hoạt động giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật và trẻ em bất hạnh trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh Bến Tre về việc có một số cấp ủy đảng nhận thức về vai trò, công tác thi đua yêu nước chưa thật tốt, cần phải được nâng lên; UBND tỉnh cần phải kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng, chú ý nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải lăn lộn với phong trào để kịp thời phát hiện nhân tố mới, biểu dương, khen thưởng đúng lúc, xây dựng điển hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nhiều người học tập, noi theo.

Xác định năm 2013 kinh tế nước ta vẫn còn khó khăn, Phó Chủ tịch nước chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh cần phải nâng cao nhận thức về công tác, phong trào thi đua yêu nước; quán triệt sâu sắc tư tưởng công tác thi đua yêu nước của Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là cần phải hướng mục tiêu thi đua vào việc tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong năm 2013. Mặt khác, UBND tỉnh Bến Tre và bộ máy làm công tác thi đua các cấp trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, trường học, đặc biệt chú ý đến thế hệ trẻ. Phó Chủ tịch nước lưu ý UBND tỉnh cần rà soát lại các phong trào thi đua, tránh phô trương, hình thức; phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các phong trào, cuộc vận động như: xây dựng nông thôn mới, thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang, tuổi trẻ bảo vệ an ninh tổ quốc của ngành công an, tuổi trẻ với xây dựng nông thôn mới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Văn Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết