09/12/2023 - 20:59

Cần Thơ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL, thành phố sinh thái, thông minh đáng sống của Việt Nam 

Ngày 10-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ. Theo Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 2-12-2023 (Quyết định số 1519), nhiệm vụ đặt ra là xây dựng TP Cần Thơ là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế...

Dấu ấn 20 năm

Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm của vùng ĐBSCL với nhiều tiềm năng, lợi thế về cả vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, tiềm năng phát triển du lịch… Trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Cần Thơ đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ÐBSCL, trung tâm về thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo, giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Một góc đô thị sông nước Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: ANH KHOA

Để tạo điều kiện cho TP Cần Thơ phát triển, trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, nghị định, quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ, thể hiện rõ ràng nhất và cao nhất trong Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 59-NQ/TW 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt là Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ (NQ số 45). Điều đó khẳng định, TP Cần Thơ đã hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội để phát triển nhanh và bền vững.

TP Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng ĐBSCL mang những đặc trưng cơ bản của một trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa, xã hội và là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong, đóng vai trò kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đồng thời, với vị trí là giao điểm của hai trục kinh tế - đô thị năng động nhất của vùng ĐBSCL là trục hành lang TP Hồ Chí Minh - TP Cần Thơ và trục sông Hậu (An Giang - Cần Thơ -  Sóc Trăng), thành phố là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và là địa bàn trọng yếu chiến lược về quốc phòng - an ninh của vùng. Trong những năm qua, Cần Thơ tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển thành phố và cả vùng ĐBSCL. Đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng, các công trình văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, nông thôn mới…, tăng cường tính kết nối, đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt từ TP Cần Thơ đi các tỉnh vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và các vùng miền trong cả nước như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ…).

Giai đoạn 2004-2010, tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng mức khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 15,18%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011-2023 (số liệu năm 2023 là số liệu ước) tăng bình quân 5,64% (GDP - giá so sánh 1994). Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, hằng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng ĐBSCL. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,12 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004. Trong giai đoạn 2004-2023, Cần Thơ ước cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 22.445 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 153.012 tỉ đồng. Thực hiện cấp mới 125 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.706 triệu USD.

Phát huy vai trò động lực phát triển của vùng

Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục hiện thực hóa chỉ đạo của Trung ương đối với thành phố, phát huy vai trò động lực phát triển của vùng ĐBSCL; đặc biệt tập trung vào những chiến lược mang tính đột phá, những định hướng và đổi mới mạnh mẽ về các ngành ưu tiên phát triển, phân bổ không gian phát triển, tái cơ cấu và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất. Từ đó, Cần Thơ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL, thành phố sinh thái, thông minh đáng sống của Việt Nam.

Một góc đô thị trung tâm TP Cần Thơ.

Với quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển của TP Cần Thơ được đặt ra tại QĐ số 1519, TP Cần Thơ được xác định phương hướng phát triển ngành quan trọng; các phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, phương án triển khai trên các ngành lĩnh vực (quy hoạch đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội, đất đai, môi trường,…). Quy hoạch được xây dựng đảm bảo thành phố phát triển đúng định hướng đã được xác định tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; đồng thời phát huy tối đa những ưu thế mà TP Cần Thơ được Quốc hội ưu tiên phê duyệt tại NQ số 45. Trong quá trình thực hiện công tác lập Quy hoạch, thành phố đã phối hợp thực hiện rà soát đảm bảo phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; đúng quy trình tổ chức, lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Trong đó, xây dựng và xác định danh mục dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng giao thông và thủy lợi liên vùng, xây dựng các chương trình, dự án của tiểu vùng liên quan đến biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương.

Với tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của thành phố, Quy hoạch làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng và của cả nước, sẽ là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai; là căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn TP Cần Thơ theo quy định của pháp luật có liên quan; là nền tảng để tận dụng và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất, hướng tới Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam, là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng, QĐ số 1519 được xem là kết quả cho nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân thành phố trong việc thực hiện xây dựng quy hoạch TP Cần Thơ; tri ân sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các tổ chức liên quan thời gian qua; đồng thời, thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp thông điệp TP Cần Thơ đã sẵn sàng chào đón hoạt động đầu tư với các dự án, lĩnh vực ưu tiên đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Để đạt được kết quả theo nhiệm vụ được giao, thành phố mong các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ, cùng với chính quyền và nhân dân Cần Thơ sớm đưa định hướng quy hoạch này thành sự thật.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TP CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2023-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

 

Lĩnh vực Hạ tầng công nghiệp

1. Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

vùng ĐBSCL

2. Hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2)

3. Hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh 2

4. Hạ tầng KCN công nghệ cao quận Ô Môn

5. Hạ tầng KCN Cờ Đỏ - Thới Lai

 

Lĩnh vực Thương mại

1. Trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ

2. Chợ đầu mối nông, thủy sản ĐBSCL

3. Chợ Hưng Thạnh

4. Khu phức hợp cao cấp quận Ninh Kiều

5. Khu đất khu du lịch Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều

6. Khu đất vòng xoay khu vực cồn Cái Khế

7. Khu đất công viên nước khu vực cồn Cái Khế

8. Trung tâm thương mại - dịch vụ (quận Bình Thủy)

 

Lĩnh vực Phát triển đô thị

1. Khu đô thị mới (ĐTM) xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

2. Khu ĐTM phường Phước Thới, quận Ô Môn

3. Khu ĐTM 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 1), quận Bình Thủy

4. Khu ĐTM 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 2), quận Bình Thủy

5. Khu ĐTM 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 3), quận Bình Thủy

6. Khu ĐTM phường An Bình

7. Khu ĐTM số 1 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng).

8. Khu ĐTM số 7 (tại lô số 16A, thuộc phân khu 4 và 9, quận Cái Răng)

9. Khu ĐTM số 6 (tại 1 vị trí (lô 14B) thuộc phân khu 9, quận Cái Răng)

10. Khu ĐTM số 8 (tại 1 vị trí, thuộc phân khu 11, quận Cái Răng)

11. Khu ĐTM phường Phú Thứ, quận Cái Răng

12. Khu ĐTM rạch Cái Nai, quận Cái Răng

13. Khu ĐTM - Khu 3 (Lô số 14A)

14. Khu ĐTM Hưng Phú - Lô số 3D, quận Cái Răng

15. Khu ĐTM phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

16. Khu ĐTM phía Nam quốc lộ 91 (đoạn từ rạch Ông Tành đến rạch Tắc Ông Thục), phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

17. Khu ĐTM Ô Môn 1

18. Khu ĐTM Ô Môn 2

19. Khu ĐTM phường Trường Lạc, quận Ô Môn (Khu 1)

20. Khu ĐTM phường Trường Lạc, quận Ô Môn (Khu 2)

21. Khu ĐTM xã Trường Xuân, Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

 

Lĩnh vực Hạ tầng nông nghiệp

1. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NN ƯDCNC) Cần Thơ

2. Khu NN ƯDCNC xã Trường Xuân

3. Khu NN ƯDCNC xã Thạnh Tiến

4. Khu NN ƯDCNC xã Đông Thuận

5. Khu NN ƯDCNC xã Thạnh Lợi

6. Khu NN ƯDCNC xã Thạnh Quới

7. Khu NN ƯDCNC xã Thới Đông

 

Lĩnh vực Hạ tầng cấp nước

1. Đầu tư xây dựng mới nhà máy cấp nước Thốt Nốt 2

 

Lĩnh vực Y tế

1. Bệnh viện Mắt

2. Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

 

Lĩnh vực Giáo dục

1. Xây dựng cơ sở giáo dục thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ - đoạn Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923 (tiếp giáp trục đường số 18 và đường số 29)

2. Xây dựng cơ sở giáo dục thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ - đoạn Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923 (tiếp giáp trục đường số 29 và đường số 17)

3. Xây dựng cơ sở giáo dục thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ - đoạn Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923 (tiếp giáp trục chính đường Nguyễn Văn Cừ và rạch Rau Răm)

4. Xây dựng cơ sở giáo dục thuộc dự án Khu dân cư lô số 6 (phần mở rộng), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

5. Xây dựng cơ sở giáo dục thuộc dự án Khu dân cư lô số 6 (phần mở rộng), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

6. Khu thực nghiệm học sinh - sinh viên (trên địa bàn quận Ô Môn hoặc huyện Phong Điền (theo quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt)

 

Lĩnh vực Văn hóa

1. Nâng cấp, sửa chữa sân vận động Cần Thơ thành khu liên hợp dịch vụ, y tế - thể thao

2. Khu vui chơi giải trí tại quận Ô Môn

 

Lĩnh vực Giao thông vận tải

1. Bến xe khách phía Tây TP Cần Thơ (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh).

2. Bến tàu khách tổng hợp (bờ phải sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1. Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai

 

Lĩnh vực Hạ tầng xã hội khác

1. Nghĩa trang (xã Thới Tân, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai).

Chia sẻ bài viết