12/02/2020 - 09:35

Cần Thơ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

TP Cần Thơ hiện có 2/4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong ảnh: Diện mạo huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh.

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2020, TP Cần Thơ phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, đặt mục tiêu 100% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được mục tiêu đề ra, TP Cần Thơ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình XDNTM các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành thành phố và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện XDNTM. Đồng thời, phối hợp với các viện, trường và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức XDNTM cho cán bộ cấp huyện và xã. Thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức XDNTM giai đoạn 2016-2020”; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp với cấp huyện, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo XDNTM  nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm bảo đảm kết quả XDNTM của thành phố thêm bền vững.

Tin, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết