29/01/2016 - 09:35

Cần Thơ đón cơ hội mới từ hội nhập

(CT)- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, năm 2015, TP Cần Thơ cấp mới 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 19,1 triệu USD với 2 dự án trong khu công nghiệp và 5 dự án ngoài khu công nghiệp. Thành phố cũng thực hiện điều chỉnh 15 lượt giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, có 4 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng là 38,6 triệu USD, các trường hợp còn lại điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật, thông tin nhà đầu tư, tăng thời hạn hoạt động của dự án...

Trong năm, tổng vốn thực hiện của các dự án 67,4 triệu USD, với các dự án lớn đã hoàn tất xây dựng và đang triển khai đi vào hoạt động như Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte, rạp chiếu phim CGV và Lottecinema. Hầu hết các dự án được cấp phép đang triển khai thực hiện; một số dự án đang trong quá trình điều chỉnh. Với tín hiệu khả quan từ các dự án đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến trong năm 2016, thành phố sẽ cấp mới 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư khoảng 70 triệu USD, trong đó dự kiến là các dự án như Công viên nghĩa trang 45 triệu USD, Trường Đại học quốc tế Pegasus 15 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 8 dự án với tổng vốn tăng là 10 triệu USD.

THANH ĐÌNH

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết